– Nødnettet må fungere

– Et nødnett som ramler ut slik det skjedde i Geiranger, er helt uakseptabelt, sier Frank Sve fra Frp som er styreleder i Åknes/Tafjord beredskap. Tirsdag har det vært møte mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og en rekke lokal aktører. Et strømutfall for to uker siden førte til at bygda var uten både telefon og internett. I tillegg var nødnettet nede. Sve sier faren for et stort fjellskred gjør at nødnettet må fungere. – Vi kan ikke akseptere at det ikke fungerer. Det er en stor bekymring og vi kommer til å ta opp dette i de nivåene det hører hjemme, sier Sve.

Frank Sve
Foto: Roar Strøm / NRK