– Nei til deponi på Raudsand

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal. – Vi ønsker heller ikke statlig salg av eiendom i Raudsand. Staten, ved Miljødirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet, må uansett rydde opp i gamle deponier i kommunen, enten det blir gitt tillatelse til nye deponier i området eller ikke, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre i en pressemelding.

Randi Walderhaug Frisvoll
Foto: Roar Strøm / NRK