NRK Meny
Normal

– Nå må vi rydde i økonomien

Det er en offensiv koalisjon som nå inntar de fremste politiske vervene i Ålesund. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne og SV har gått i kompaniskap. Å få orden på økonomien er jobb nummer en i Robek-kommunen Ålesund, fremholder de.

Aurdal Øvstebø

Eva Vinje Aurdal (Ap) blir ordfører og Tore Johan Øvstebø (KrF) blir varaordfører i Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

Valglogo

Både Tore Johan Øvstebø (KrF) og Eva Vinje Aurdal (A) sier at det viktigste nå er å få orden på økonomien i Ålesund. Aurdal er klar til å få på seg ordførerkjede, mens Øvstebø skal være nestkommanderende.

Eva Vinje Aurdal

Eva Vinje Aurdal (Ap) blir ordfører i Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

– Vi må få økonomien på fote så fort som mulig. Og vi skal klare dette i løpet av bystyreperioden, sier Eva Vinje Aurdal.

– For å klare dette skal vi for eksempel slå sammen små virksomheter. Én virksomhetsleder kan få ansvaret for flere virksomheter. Det kan for eksempel gjelde for barnehager. Vi skal ut av Robek-lista, sier Øvstebø.

Les hele avtalen her

Verken den nyslåtte ordføreren eller varaordføreren ønsker å si noe om det kan bli aktuelt å si opp kommunalt ansatte for å få ned kostnadene. Men Øvstebø sier at det kan bli aktuelt å få ned antall ansatte ved naturlig avgang.

Koalisjonen av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet de grønne og Kristelig Folkeparti avvikler også ordningen med fritt skolevalg i Ålesund.

Denne ordningen var bare noe tull. Og det er en helt unødvendig ordning. Det har alltid vært slik at de som har hatt spesielle ønsker har fått byttet skole. Denne ordningen er bare bortkastet administrasjon, sier Aurdal.

Tore Johan Øvstebø

Tore Johan Øvstebø (KrF) blir varaordfører i Ålesund.

Foto: Terje Reite / NRK

Koalisjonen fjerner også ordningen med anonym retting av prøver i skolen, og hevder at denne ordningen ikke har fungert.

Partene som nå skal styre Ålesund vil også legge vekt på å få bygd ny veg over Lerstad. I dag er vegen en flaskehals og det er omfattende køer der i rushtiden.

Vi går nå i en dialog med Staten, og ønsker å delvis bompengefinansiere utbygginga. En prosentandel av bompengene skal også brukes til å bygge sykkelveier. Vi vil ha dette på plass så fort som mulig, sier Øvstebø.

– Dere vil også utrede bybane?

– Ja. Kollektivtilbudet er veldig viktig. Vi må knytte sammen sentrum og Moa. Da må vi se på ulike alternativ. Vi følger spent med de utredningene som kommer, sier Eva Vinje Aurdal.