– Nå må vi nok senke krava

Det er mange om jobb-beinet, men færre jobber. Studentene ved NTNU i Ålesund erkjenner at tidene har endret seg og de er villige til å ta følgene.

Studenter i Ålesund

Glade venninner skulle gjerne sett at arbeidsmarkedet var litt bedre. f.v. Silje Gorseth, Ronja Kirkaune og Elisabeth Berg Førde.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Denne uka kom det tall som viste at antall ledige jobber går kraftig ned. På landsbasis er det nå 30 prosent færre ledige stillinger. Det får også følger for dem som er på vei ut i arbeidslivet.

Gjør det vanskelig

Silje Gorseth er nylig ferdig med å studere eksportmarkedsføring. For å skaffe penger til livets brød jobber hun nå fullt for sportskjeden XXL på Moa i Ålesund.

– Det er mange om beinet og vi stiller jo i sterk konkurranse med andre som har større kompetanse. Jeg tror det blir vanskelig å få den jobben jeg vil ha bare med bachelor, derfor blir det vel å ta en master, sier Silje som er innom kantina i Fogdegården for å besøke studievenninner.

Ronja Kirkaune studerer markedsføring og ledelse og sier til at det er vanskelig å få sommerjobb. Hun vet at det er mange medstudenter som har slitt med å få seg jobb innen relevante bransjer etter at de er ferdige. Derfor er hun også forberedt på å fire på krava.

NLU håper på lys i tunnelen

Leder Christoffer Røssevold og nestleder Camilla Perander i NLU

Camilla Perander og Christoffer Røssevold i NLU oppfordrer medstudentene til å selv ta kontakt med firmaer de ønsker jobb i.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Studentorganisasjonen NLU ved NTNU i Ålesund jobber for å binde studenter og næringsliv sammen. Leder Christoffer Røssevold og nestleder Camilla Perander er skjønt enige i at det nå er viktig å være proaktiv ved at studentene selv må oppsøke firmaer og ikke bare vente på stillikngsannonser.

– Det er en litt negativ stemning nå, men vi vet jo at det er bransjer som blomstrer. For eksempel fiskeri, sier Christoffer, som er helt sikker på at det er lys i tunnelen selv om det se litt mørkt ut akkurat nå.