Politimesteren hadde et klart budskap til justisministeren

Justisministeren var onsdag i Kristiansund i møte med politimester Arnstein Nilssen. – Vi er utålmodige og føler at vi lever i et vakuum. Nå vil vi ha ting på plass, sier Nilssen.

Anders Anundsen og Arnstein Nilsen

Justisminister Anders Anundsen og politimester Arnstein Nilssen har i dag hatt møte i Kristiansund.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Onsdag var justisminister Anders Anundsen på besøk ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt. På møtet i Kristiansund var det svært viktig for justisministeren å få innspill fra de mindre politidistriktene for å få vite hvilke utfordringer de står i i dagens struktur, og hva de mener er kvalitetene som må tas vare på i den nye politireformen.

Etter møtet var beskjeden fra politimester Arnstein Nilssen klar.

– Vi er utålmodige og vi forventer at noe skjer snart. Vi håper på en stortingsmelding til høsten, en politisk behandling til våren, og at reformen kommer på plass så raskt som mulig, sier Nilssen.

Han sier at selv om det viktigste er å gi en god polititjeneste til publikum, er det mange i politiet som nå føler at de lever i et vakuum og mange er usikre på fremtiden.

– Det er klart at her må det omstillinger til, og det er den enkelte ansatte veldig ivrig på å få avklart, sier han.

Viktig å sikre kompetansemiljøet

Politimesteren vil ikke fortelle hva de har diskutert på møtet, men justisminister Anundsen sier at han har fått med seg viktige erfaringer inn i det videre arbeidet med politireformen.

– Erfaringer herfra er viktig når vi skal legge kabalen videre. Det er viktig å sikre kompetansemiljøet, sier han.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt har sokkelansvar som justisministeren trekker frem som et viktig eksempel.

– Det er viktig å understreke at politireformen ikke er et resultat av at alt er galt i norsk politi. Det gjøres et fantastisk arbeid i norsk politi hver eneste dag. Og i veldig mange politidistrikt har man spisskompetanse innenfor enkelte områder.

Spisskompetansen på sokkelberedskapen har politidistriktet opparbeidet seg siden 1986.

–Vi har hatt mange øvelser som vi har avholdt sammen med de andre etatene. Særlig i stabsarbeid, men også operativ tjenester når det gjelder samarbeid med forsvar, beredskapstropp og oljeselskaper, har vi opparbeidet stor kompetanse, sier Nilssen.

– Man brukte sokkelansvaret i sin tid for å avgjøre hvor politimesteren skulle sitte. Kan det bli brukt som et argument nå også?

– Ja, det vil bli brukt som et argument for at vi skal beholde sokkelansvaret i Nordmøre og Romsdal.

– Må beholde ansvaret for sokkelen

Justisministeren sier at det ikke er så viktig hvor politimesteren sitter, og det er Nilssen enig i.

For han er det viktig at sokkelansvaret blir der det er.

– Det er viktig at kompetansen som er opparbeidet her, blir her. For blir ansvaret for sokkelen lagt en annen plass, så vil ikke kompetansen vi har følge etter, sier han.