NRK Meny
Normal

– Moren bør i fengsel i ett år

– Vi må tørre å tro at slikt skjer, selv om det høres utrolig ut. Ja det høres utrolig ut at en mor kan begå vold mot barnet sitt. Det sa aktor Merethe Falkevik i sin prosedyre i dag.

Merethe Falkevik

Aktor har lagt ned påstand om at moren bør dømmes til fengsel i ett år.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

– Moren bør dømmes til fengsel i ett år. Det var påstanden Falkevik la ned for den voldstiltalte moren. Forsvareren mente moren burde frifinnes

Romsdal tingrett har i dag behandlet straffesaken mot en 40 år gammel kvinne som er tiltalt for vold, trusler og trakassering av sine egen datter i en periode fra 2003 til 2009.

Torsdag skal jentas halvbror møte i retten tiltalt for grove voldtekter mot søsteren fra hun var 12 til hun var 13 år gammel.

Må tørre å tro at slik skjer

Aktor Merethe Falkevik sa i sin prosedyre at det i denne sak er snakk om hvem en velger å tro på. Moren og datterens oppfatning av det som har skjedd var svært ulik. Likevel mener aktor at det er bevist at moren både slo og truet datteren.

– Tiltalte erkjenner i retten å ha dyttet datteren. I politiforklaringen erkjente hun å ha slått. Endringen i forklaringen sin forklarer hun med språkproblemer. Men vi mener at hun må dømmes etter tiltalen, sa Falkevik.

Falkevik sier at jenta har forklart seg godt, selv om hun var bare åtte år da volden startet. Etter hvert kom volden med tiltagende hyppighet og frekvens, sa Falkevik.

– Vi må tørre å tro at slikt skjer, selv om det høres utrolig ut. For det høres utrolig ut at en mor kan begå vold mot et barn, sa Falkevik.

Fengsel

Aktor brukte tid på å gå gjennom tidligere voldsdommer. Med bakgrunn i disse mente Falkevik at den 40 år gamle moren bør dømme til fengsel.

Hun mente at tiden som handlingene er begått over taler for strengere straff. Den 18 år gamle jenta forklarete at hun hele tiden var redd for å være hjemme. Dette mener aktor taler for fengselsstraff.

Aktor ba deretter om at kvinna måtte dømmes til fengsel i ett år.

Bistandsadvokaten fremmet et erstatningskrav mot moren på 50.000 kroner på vegne av jenta.

Forsvarer krever full frifinnelse

Advokat Tarje Aasen

Advokat Tarje Aasen.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Forsvarer til den 40 å gamle kvinna, Tarje Aasen krever at retten frifinner kvinnen for vold og trusler mot datteren sin.

– Jeg minner om at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Er det den minste tvil skal tiltalte frifinnes, sa kvinnes advokat.

Han mener bevisene i saken ikke ut over rimelig tvil beviser at kvinnen har slått og truet datteren sin.