Ankesaken etter Ulstein-drapet: – Min klient angrer fortsatt veldig

Tiltaltes forsvarer – Torgeir Hovland Langva – sier 27-åringen føler det blir tungt å møte i retten om to uker, spesielt fordi han fortsatt angrer veldig på drapet.

Ulstein rettssaken forsvarer Torgeir Hovland Langva

Forsvareren til 27-åringen som er tiltalt i Frostating lagmannsrett for drapet på Preben Mikael Dimmen (27) sier de ikke mener det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, slik Sunnmøre tingrett mente under domsavsigelsen i mars.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det var natt til tirsdag 29. oktober 2013 at den tiltalte 27-åringen tok seg inn i leiligheten til hans tidligere kjæreste på øya Dimna, og påførte Preben Mikael Dimmen (27) livstruende skader etter vold med en flaske.

Dimmen ble brakt til sykehus og døde senere på dagen av skadene.

I mars ble den tiltalte dømt til 15 års fengsel, samt et erstatningskrav på totalt 400.000 kroner til den etterlattes familie.

Ulstein rettssaken

I mars ble den tiltalte dømt til 15 års fengsel, samt et erstatningskrav på totalt 400.000 kroner til den etterlattes familie.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Dommen lød på forsettlig drap, under særdeles skjerpende omstendigheter. Etter å ha tatt betenkningstid, valgte 27-åringen å anke dommen.

– Ikke skjerpende omstendigheter

Dermed er det duket for en seks dager lang ankesak i Frostating lagmannsrett, med oppstart 20. oktober – altså om litt under to uker.

Tiltaltes forsvarer – Torgeir Hovland Langva – sier til NRK at mannen velger å anke på både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, men ikke erstatningskravet.

– Ethvert drap er en grusom handling i seg selv, men vi mener det ikke har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, slik retten mener, sier Langva.

Det var aldri noen tvil om at 27-åringen utøvde den livstruende volden, men Langva var under rettssaken uenig med aktor Jogeir Nogva om at hans klient måtte dømmes for forsettlig drap.

Langva ønsket heller en dom for legemsbeskadigelse med døden til følge. Denne kategorien har en strafferamme på inntil 10 år. Forsvareren ba opprinnelig om syv års fengsel.

(Saken fortsetter under bildet)

Preben Dimmen

Det var natt til tirsdag 29. oktober 2013 at den tiltalte 27-åringen tok seg inn i leiligheten til hans tidligere kjæreste på øya Dimna, og påført Preben Mikael Dimmen (27) livstruende skader etter vold med en flaske.

Foto: Montasje

Slik skal volden ha skjedd

De særdeles skjerpende omstendighetene som er omtalt i dommen, omhandler blant annet brutaliteten i voldshandlingen.

I tillegg sa tingrettsdommer Kirsti Høegh Bjørneset under domsavsigelsen at Sunnmøre tingrett fant det skjerpende at avdøde lå og sov da volden fant sted, og at tiltaltes to år gamle sønn også lå i sengen på samme tid.

Hendelsesforløpet som kom frem under rettssaken, impliserte blant annet at tiltalte i lengre tid hadde vært lei av at ekssamboeren og Dimmen ikke tok tilstrekkelig vare på deres to år gamle sønn.

Da den tiltalte oppsøkte leiligheten rundt kl. 05.00 natt til 29. oktober, var han ifølge ekskjæresten synlig beruset.

Mannen gikk deretter inn i leiligheten, og fant Dimmen i dobbeltsengen, der den tiltalte 26-åringens sønn også lå og sov.

Ulstein rettssaken inger marie sperre og jogeir nogva

Aktor Jogeir Nogva krevde på rettens siste dag at tiltalte bel dømt for forsettlig drap, under særdeles skjerpende omstendigheter.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Plutselig skal det ha kokt over for den tiltalte, før han gikk løs på Dimmen med en flaske, og påførte ham skader som ifølge overlege Olav Skjærpe Brattli var noen av de verste skadene han har sett i løpet av sine ti år som traumeleder.

– Angrer veldig

Tiltaltes forsvarer sier til NRK at når ankesaken starter, vil de fortsatt holde fast ved at 27-åringen bør dømmes for legemsbeskadigelse med døden til følge.

– Dersom dommen for forsettlig drap blir stående, mener vi i det minste at det ut ifra en totalvurdering ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sier Langva.

– Hva tenker din klient om å møte i retten til denne ankesaken?

– Han føler det blir tungt, for han angrer fortsatt veldig mye.

De etterlattes bistandsadvokat, Inger Marie Sperre, sier familien ikke vil kommentere ankesaken på dette tidspunktet. Det lyktes heller ikke NRK å få tak i aktor Jogeir Nogva.

Det er satt av seks dager til rettssaken som starter 20. oktober i Frostating lagmannsrett – Ålesund tinghus.