– Må stå samlet på veien nordover

Nordmørskommunene som vil gå mot Trøndelag, forbereder seg nå på jobben som skal gjøres for å påvirke Stortinget.

Kommunesammenslåing Nordmøre

Debatten om hvilke kommuner som skal hvor har pågått lenge på Nordmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

13.desember skal fylkestinget behandle regionreformen, og det er ventet et klart flertall for at Møre og Romsdal skal bestå som egen region. Men det er Stortinget som skal gjøre det endelige vedtaket.

– Det er helt avgjørende at de seks kommunene, slik det ligger an til å dag, står samlet bak et felles framtøt, sier Arbeiderparti-ordfører Roger Osen i Smøla.

Kommunekart Nordmøre

Rindal har allerede søkt om å få bli en del av Trøndelag. Andre kommuner følger nok etter.

Foto: Illustrasjon

Osen mener disse kommunene må jobbe i lag for å finne ut hvilke muligheter de har. Opp mot Stortinget må kommunene være en samlet blokk.

Flertallet vil nordover

En engasjert debatt har pågått lenge, men konklusjonene i nordmørskommunene er ulik. Et flertall vil imidlertid søke seg nordover, utansett om det fører til at Møre og Romsdal blir delt. Mindretallet ønsker ikke å splitte dagens fylke.

Når fylkestinget etter alt å dømme går inn for å bevare fylket som det er i dag, er det Stortinget som tar over.

– Skal vi nå fram til Stortinget så må det være med en felles stemme, sier Ola Rognskog.

Han er Senterparti-ordfører i Halsa og dessuten leder for regionrådet for Nordmøre.

Må påvirke Stortinget

Ola Rognskog

Lederen for Nordmøre regionråd, Ola Rognskog, mener en felles stemme er avgjørende for de som vil nordover.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Hvis vi mener noe mer enn bare å si vår mening i fylkestinget, så er påvirkningsarbeid overfor Stortinget det naturlige neste trekk, sier Rognskog. Og da må vi stå samlet.

Stortinget har sagt at tallet på fylker skal redusere fra dagens 19 og til rundt 10. Men om politikerne ønsker å dele opp fylker gjenstår å se. Hvis ja, blir det som står igjen av Møre og Romsdal for lite som eget fylke.

– Det er en tung materie. Men siden regjeringen og stortingsflertallet mener det er behov for en regionreform må vi være lydhøre til å iverksette endringer. Hvis ikke får vi ikke redusert tallet på regioner, sier Rognskog.