– Lokalaviser bør ta ansvar for fogderistrid

– Lokalavisene i Kristiansund og Molde bidrar til den uforsonlige striden mellom nordmøringer og romsdalinger. Det mener høyreveteran Anders Talleraas.

Anders Talleraas - aviser

Anders Talleraas mener at de to lokalavisene Romsdals Budstikke og Tidens Krav har bidratt til å helle bensin på bålet.

Foto: Montasje / Scanpix

Hans eget parti Høyre er splittet etter den bitre striden rundt plassering av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. På fylkesårsmøtet i helga kom striden synlig frem, blant annet da representantene fra Nordmøre varslet at kampen for å bygge det nye sjukehuset på Storbakken fortsetter.

Anders Talleraas mener at de to lokalavisene Romsdals Budstikke og Tidens Krav har bidratt til å forsterke striden.

– Det jeg føler og ser når jeg leser lokalavisa på begge sider av Fursetfjellet, er en fullstendig ulik oppfatning av hva som skjer og hva som har skjedd, sier Talleraas.

Det er ikke i nærheten av å ha samme forhold til fakta i disse to fogderia, og dette tror jeg gjelder for mange av innbyggerne også.

Anders Talleraas om Romsdals Budstikke og Tidens Krav si dekning av sjukehussaka

Talleraas er forundret over avstanden i virkelighetsoppfatningen som råder på Nordmøre og i Romsdal.

http://www.nrk.no/mr/hogre-forebur-seg-pa-toff-valkamp-1.12248746

Ulike forståelse av fakta

– Leser du Tidens Krav får du en beskrivelse av fakta, og leser du Romsdals Budstikke får du en helt annen beskrivelse. Dette tror jeg gjelder for mange av innbyggerne også.

Har Tidens Krav og Romsdals Budstikke noe ansvar for den betente situasjonen som har oppstått i forholdet mellom nordmøringer og romsdalinger?

– Ja, det tror jeg. De er dyktige til å helle bensin på bålet. Men jeg forstår at avisene skriver for sine lesere og med utgangspunkt i avisene føler er deres byansvar, sier Talleraas.

Skyter på budbringere

Tore Dyrnes

Tore Dyrnes er ansvarlig redaktør i Tidens Krav.

Foto: Bjørn A. Hansen/Tidens Krav

– Det er veldig klassisk at en skyter på budbringeren. Den som har hovedansvaret for bråket er de som har gjort vedtakene. Og det er først og fremst Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie, sier ansvarlig redaktør i Tidens Krav, Tore Dyrnes.

Han mener Talleraas tar feil når ha beskylder lokalavisene for bråket.

– Det er håndteringen av saken som har gjort folk sinte, og ikke måten Tidens Krav har dekt saken på, mener han.

Får støtte fra Romsdals Budstikke

Ole Bjørner Loe Welde

Ole Bjørner Loe Welde redaktør i Romsdals Budstikke.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han får støtte fra redaktørkollegaen på den andre siden av fjellet, i alle fall i dette spørsmålet.

– I en sak som dette har en lokalavis flere oppgaver. Den ene er å være nyhetsformidler, der har vi vært saklige og nøkterne. Den andre er å være meningsbærere for vår region. Den delen har vi dekt på lederplass og i kommentarartikler, sier Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke.