Rådmannen anbefaler politikerne å ikke anke sykehussaken

Rådmannen i Kristiansund anbefaler bystyrepolitikerne å la være å anke, etter at kommunen tapte sykehussaken i tingretten. En juridisk utredning konkluderer med at kommunen har lite å vinne på å anke saken.

Kristiansund rådhus

Dette er rådhuset i Kristiansund. Her skal de nå gjennomgå innstillingen fra Kluge Advokatfirma AS.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Tirsdag ettermiddag ble det klart at rådmannen i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, anbefaler politikerne å avstå fra å anke tingrettsdommen.

– Det fremstår som klart fra dommen og advokat Galtungs vurdering at det er lav sannsynlighet for å kunne vinne fram i denne saken, da de fleste anførsler ble svart ut under rettsaken, skriver rådmannen til politikerne, som skal behandle saken i bystyret 6. september.

Tapte i tingretten

Tidligere i sommer tapte kommunen saken om plasseringen av et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Helseminister Bent Høie bestemte etter en lang prosess at sykehuset skal ligge på Hjelset i Molde.

Kristiansund kommune gikk til sak, med påstander om at både helseforetaksloven og forvaltningsloven var brutt. Saken gikk for Inntrøndelag tingrett, en sak Kristiansund kommune tapte.

Christian Galtung

Innstillingen fra Kluge Advokatfirma AS er skrevet av advokat Christian Galtung.

Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

Det er Kluge Advokatfirma AS som på oppdrag fra kommunen har innstilt på å la være å anke.

– Det er svært liten sannsynlighet for at Kristiansund kommune vil oppnå bedre resultat i lagmannsretten enn i tingretten, skriver advokat Christian Galtung i sin innstilling.

I den juridiske vurderingen til Galtung går det fram at det vil være vanskelig for Kristiansund kommune å nå fram med et ugyldighets-søksmål i tomtesaken, samtidig som det er svært vanskelig å finne gode nok anførsler som kan brukes som ankegrunnlag i en anke til lagmannsretten.

Galtung mener også at Kristiansund kommune la frem saken på best mulig måte i rettssalen, og at det ikke ville være mulig å oppnå noe bedre resultat ved å legge opp saken på noen annen måte.

– Alt tyder etter mitt skjønn på at selve saken ikke var god nok, det vil si at lokaliseringsvedtaket ikke er ugyldig, skriver Galtung.

Kjell Neergaard

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard.

Foto: Terje Reite / NRK

Ordfører Kjell Neergaard sier at den juridiske vurderingen er et svært viktig grunnlag for den videre behandlingen av en eventuell ankesak.

– Vi kommer til å gå meget grundig igjennom Galtungs juridiske vurdering sammen med rådmann og administrasjon før saken behandles i bystyret tirsdag 6. september, sier Neergaard.

Neergaard legger til at det ikke bare er den juridiske siden av saken som skal vektlegges, men også vurderinger av politisk karakter.