– Langt fra strengt nok

Krf-politiker Simon Molvær Grimstad reagerer sterkt på det kommende prikksystemet i skjenkeloven: – Hvorfor skal man kunne bryte norsk lov, men ikke straffes før man gjør det engang til, spør han.

Simon Molvær Grimstad KRF

Reagerer på prikksystem: – At et utested kan diskriminere personer seks ganger før det får følger er jo helt utrolig, sier KRF`s Simon Molvær Grimstad.

Foto: Roger Oldeide / NRK

Simon Molvær Grimstad

Reagerer: Krf-politikeren reagerer på det meste med det kommende prikksystemet mot skjenkeloven. Han mener systemet burde være langt strengere.

Foto: Roger Oldeide / NRK

For mange av landets kommuner vil det kommende nasjonale prikksystemet være skjerpende på håndheving av skjenkeloven. Likevel mener Krf-politiker Simon Molvær Grimstad (22) at systemet er langt fra skjerpende nok.

– Dette systemet gir rom for å bryte norsk lov uten at man straffes direkte. For eksempel kan et utested skjenke mindreårige og risikere åtte prikker. De blir ikke straffet før de gjør det engang til, sier Molvær Grimstad.

Han mener alle brudd på skjenkeloven generelt gir for få prikker.

– For eksempel kan et utested diskriminere personer seks ganger før det får følger. Det er helt utrolig, sier Molvær Grimstad.

– Underminerer lokalpolitikere

Magne Olav Strømme

Foretar kontroller: –Inntrykket vårt er ikke at det er lett å miste skjenkeløyven i dag, sier driftsleder ved Securitas AS Sunnmøre, Magne Olav Strømme. Securitas foretar kontroller på utelivsbransjen i Møre og Romsdal.

Foto: Privat

Molvær Grimstad, som er Krf`s bystyrerepresentant for Ålesund, mener dessuten det er feil å bruke et system som er likt for hele landet. Han mener lokalpolitikere selv burde få velge hvilke reaksjoner de skal gi for brudd på skjenkeloven. Slik det i praksis er for hans egen kommune i dag.

– Man tar fra de folkevalgte kommunepolitikerne muligheten til å bestemme dette selv, sier Molvær Grimstad.

Han mener at også at dagens praksis i Ålesund ikke er streng nok.

– Det er inndratt bare to skjenkeløyver i Ålesund på fire år. Det sier seg selv at det ikke er strengt nok, sier han

– Ikke lett å miste skjenkeløyve i dag

Knut Fylling

Romsligere: – For Ålesund blir dette et romsligere system for bransjen enn det vi opererer med i dag, tror Knut Fylling som er leder for kontrollutvalget for skjenkesaker i Ålesund kommune.

Foto: Trond Vestre / NRK

I Møre og Romsdal er det Securitas for foretar kontroll av utelivsbransjen. I snitt blir et utested kontrollert tre ganger i året. Securitas selv erfarer at de rapporterer inn flere alvorlige brudd enn det er løyver som blir inndratt.

– Det er det, uten at jeg kan gi tall på dette. Det sies at skjenkeløyver skal være lett å få og lett å miste, men inntrykket vårt er ikke at det er lett å miste løyven i dag, sier driftsleder ved Securitas AS Sunnmøre, Magne Olav Strømme.

Han legger til at totalinntrykket av aktørene i utelivsbransjen jevnt over er ganske lovlydige.

– Vil bli romsligere i Ålesund

Nøkleby Heiberg

Skjerpende: – Erfaring har vist at inndragelse av skjenkebevilling blir for lite brukt når vurderingene baseres på skjønn, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg om bakgrunnen for det nasjonale prikkbelastningssystemet mot skjenkeloven.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

I følge leder for kontrollutvalget i Ålesund, Knut Fylling, skal det bare være to steder som har fått inndratt skjenkeløyvene sine siste fire år. Likevel mener han at kommunen reagerer strengt på brudd av skjenkeloven i dag.

– Vi er strenge på brudd av skjenkeloven i dag. For Ålesund sitt vedkommende blir prikksystemet trolig et romsligere system for bransjen enn det vi opererer med i dag, tror Knut Fylling (Frp).

Vil ha flere løyveinndragelser

En sentral bakgrunn for vedtaket av det nasjonale prikkbelastningssystemet er nettopp for få flere inndragelser av skjenkeløyver ved lovbrudd.

– Erfaring har vist at inndragelse av skjenkebevilling blir for lite brukt når vurderingene baseres på skjønn, samtidig vil reaksjonen være mer forutsigbar, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg.