– La eldre få utbetaling i posten

Stortinget tar i dag stilling til om pensjonistar skal få utbetalingsslipp i postkassa, og ikkje berre digitalt. Fylkesleiar i Pensjonistforbundet, Mellvin Steinsvoll, har kjempa mot omlegginga som NAV gjorde for eit år sidan. Steinsvoll meiner politikarane ikkje har noko anna val enn å la dei eldre få denne slippen i postkassa si.

Mellvin Steinsvoll
Foto: Trond Vestre / NRK