– Kristiansund må få politimesteren

Fungerende ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap), mener det er helt naturlig at hovedsetet for politimesteren for Møre og Romsdal politidistrikt blir i Kristiansund. – De politifaglige argumentene peker på Ålesund som beste alternativ, svarer Sunnmøre regionråd.

Kjell Neergaard

Fungerende ordfører i Kristiansund sier at de ikke kan miste flere arbeidsplasser og mener at derfor må politimesteren ha hovedsete i Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

Regjeringspartiene, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet er blitt enige om den såkalte nærpolitireformen. I forliket som ble lagt frem søndag er det klart at Møre og Romsdal blir ett samlet politidistrikt, og at politiet i Kristiansund skal beholde ansvaret for kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge.

Det synes fungerende ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard er gledelig, og mener at det er helt naturlig at politimesteren for Møre og Romsdal politidistrikt blir sittende i Kristiansund.

– Det er naturlig siden vi har sokkelberedskapen. De to hører sammen. Vi fikk politimesteren til Kristiansund i kamp med Molde for noen år siden og da var sokkelberedskapen ett av hovedargumentene. Vi synes dette er like viktig i dag med den store aktiviteten som er i Norskehavet rett utenfor døren her, sier han.

Sunnmøre regionråd mener Ålesund bør ha politimesteren

Sunnmøre regionråd, som er et felles organ for de 19 sunnmørskommunene, er ikke enig i at Kristiansund bør ha politimesteren.

De skriver i en felles uttalelse til politidirektoratet, som skal avgjøre hvor politimesteren skal sitte, at de mener at de politifaglige argumentene klart peker på Ålesund bør være hovedsete for politimesteren og hans stab.

De mener at Ålesund, som er den største politistasjonen i fylket har en bredere kompetanse og robusthet allerede i dag. De mener også at siden Ålesund er den største byen er det her mest kriminalitet, og Ålesund ligger geografisk sentralt i fylket.

– Sokkelarbeidet utgjør en liten del av det politifaglige arbeidet, og kompetansen knyttet til sokkelarbeidet blir værende i Kristiansund selv om Ålesund får politimesteren, skriver de i uttalelsen.

110-sentralen, 112-sentralen og 113-sentralen for det nye politidistriktet er lokalisert i Ålesund, og de mener det også er et viktig argument for at politiet sin operasjonssentral skal ligge i samme by.

De peker også på at luftambulansetjenesten, som er lokalisert i Ålesund, er en viktig ressurs for politiet når det er behov for å frakte rett fagkompetanse til kritiske situasjoner.

Anders Riise

Anders Riise, leder for Sunnmøre regionråd, mener det er flest grunner som taler for at Ålesund bør få politimesteren.

Foto: Trond Vestre / NRK

– På denne bakgrunnen mener vi at Ålesund er det eneste reelle alternativet til lokalisering av administrasjonen for nye Møre og Romsdal politidistrikt sett ut fra politireformen sin grunntanke og politifaglige argument, sier leder av Sunnmøre regionråd Anders Riise.

– Kan ikke miste flere arbeidsplasser

Neergaard i Kristiansund skjønner at Sunnmøre også kjemper for å få hovedsetet for politimesteren, men mener at Kristiansund fortjener arbeidsplassene.

– Vi forbeholder oss retten til å kjempe for å beholde de arbeidsplassene vi har på Nordmøre og i Kristiansund. Det vil vi også gjøre i denne saken.

– Hva gjør dere dersom dere ikke får politimesteren?

– Vi har tapt kamper før. Nå kan ikke Kristiansund miste flere statlige arbeidsplasser. Nå tapte vi arbeidsplasser under sykehusstriden, selv om vi enda ikke har gitt oss der, og nå skal vi kjempe for å beholde disse arbeidsplassene, sier han.