NRK Meny
Normal

– Kommunesammenslåing svekker demokratiet

En ny rapport viser at lokaldemokratiet kan lide av å slå sammen flere kommuner.

Ingunn Golmen og lokaldemokratiet

SKEPSIS: Ingen av kommunesammenslåingsalternativa får mer enn middels score av Telemarksforsking. Det forstår Ingunn Golmen godt.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ingen av alternativa får mer enn middels score, viser den siste rapporten Telemarksforsking har laga for nordmørskommunene.

Ingunn Golmen

Ingunn Golmen er skeptisk til store kommuner, og tror det vil svekke lokaldemokratiet.

Foto: Trond Vestre / NRK

En av dem som ikke er spesielt positiv til store kommuner er Ingunn Golmen, leder for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre.

I dag fikk hun og andre kommunetopper på Nordmøre presentert den siste delrapporten som Telemarksforsking har laga om følger av kommunesammenslåing.

– Den viser at det er ganske utfordrende å få til gode lokaldemokratiske løsninger når du har en komplisert geografi. På Nordmøre har vi mange fjorder og lange avstander. Derfor blir det en krevende øvelse å drive god lokalpolitikk, sier Golmen.

Både utfordringer og fordeler

Resultatet av rapporten viser at kommunesammenslåing absolutt gir utfordringer.

Totalt 15 alternativ for sammenslåing på Nordmøre er vurdert, og ingen av dem viser seg å gagne lokaldemokratiet.

Anja Hjelseth i Telemarksforskning

Anja Hjelseth i Telemarksforsking sier at store kommuner vil svekke demokratiet i kommunene.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det kan være store avstander eller færre politikere i forhold til innbyggertall som ødelegger for lokaldemokratiet, sier forskeren Anja Hjelseth.

Hun forteller også at lokaldemokratiet har scora lavt andre steder.

Det sier Golmen seg enig i. Hun tror at å slå sammen store geografiske området vil svekke demokratiet.

– Det er en av de store utfordringene, sier hun.

Tidligere rapporter har vist fordeler på andre områder, men det spørs om det er nok for å få folket med på laget. Neste år får de være med i diskusjonen når det skal holdes folkeavstemning.

Redd for avstand

Trond Vestre

Kommentator i NRK, Trond Vestre, tror kort vei er viktig for folket.

Foto: NRK

Politisk kommentator i NRK, Trond Vestre, sier at for folk flest handler det om nærhet til tjenestene.

– Folk vil være nært skoler og sykehjem. Og hvis de har et problem vil de at det skal være kort vei til lokalpolitikerne. Har kommunen gjort en saksbehandlingsfeil blir det langt fra Surnadal til Kristiansund.

Vestre sier at prosessen med å si ja eller nei til ulike sammenslåingsalternativ vil fortsette frem mot jul. Etter nyttår blir det folkeavstemning – og den skal politikerne ta stilling til før 1. juli neste år.

Se blant annet hva folket mener i videoen under:

DAme på parkeringsplass. Regionråd i sal. forskningsrapport med smilejes på lerret. Folk i sal.
Trond Vestre om kommunereforma