– Klokt forslag

Forslaget om å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er klokt, mener lederen i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet. Styrevedtaket som innebar en nedleggelse av fødetilbudet, har ført til at nordmørskommunene har sagt opp samarbeidsavtalene med Helse Møre og Romsdal. Tryggestad har fryktet at også fødetilbudet i Volda ville bli satt i spill. – En konsekvens av at Nordmøre mer eller mindre trekker seg ut av Helse Møre og Romsdal vil være at det ikke er grunnlag for å snakke om dagens organisering og det blir alles kamp mot alle. Møre og Romsdal har alt tjene på at vi samler folket slik at vi i fellesskap kan utvikle helsetilbudet, sier han.

Jan Ove Tryggestad
Foto: Synnøve Hole / NRK