– Kan ikke godta grunnlaget

Informasjonsleder Odd Kristian Dahle i organisasjonen Fiskebåt mener det er bra at «Remøy»-boten er redusert fra 30 til 8,5 millioner kroner, og at det står mer i forhold til det som var fangstverdien om bord. Dahle påpeker at de ikke kan godta at skyldspørsmålet fortsatt står ved lag, og at de vil bruke den tiden som er til rådighet for å vurdere en ny anke.

Odd Kristian Dahle
Foto: Pressefoto