– Kan ikke anbefale Astad som sykehustomt

Helse Møre og Romsdal har lagt frem styresaken om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Der kom det frem at Astad i Gjemnes ikke er et godt nok alternativ.

Dag Hårstad og Espen Remme

Opptak av fremleggingen: Konstituert direktør i Helse Møre og Romsdal, Dag Hårstad, og strategi- og utviklingsdirektør Espen Remme ledet presentasjonen av sykehussaka i Ålesund onsdag.

Dag Hårstad, konstituert direktør Helse Møre og Romsdal

Dag Hårstad åpnet møte i Ålesund onsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Styresaken om det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal ble i dag lagt frem uten innstilling til plassering. Men et alternativ ble strøket fra listen.

Siden sykehusdirektør Astrid Eidsvik sa opp jobben i forrige uke får vi ingen anbefaling av tomtelokalisering i dag. Men allerede i morgen kl. 11 kommer helseforetaket til å legge frem sin innstilling sammen med hvor de ønsker å bygge fellessykehuset.

Konstituert direktør i Helse Møre og Romsdal, Dag Hårstad, var den første som tok ordet under møtet i Ålesund. Han forteller at målet er å gi ansatte, media og befolkningen kortfatta info om styresaken.

Strategi- og utviklingsdirektør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legger frem hva de skal ta stilling til 18. desember. Lokalisering og hovedinnholdet i sykehuset er noe av det de nå skal bestemme seg for.

Han presenterer de ulike lokaliseringsalternativene, og sier at Astad ikke kommer til å bli anbefalt som tomt.

– Astad skiller seg ut negativt

Espen Remme, strategi- og utviklingsdirektør i Helse Møre og Romsdal

Espen Remme i helseforetaket sier at de ikke vil anbefale Astad som tomtealternativ.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Alternativa til tomteplassering er i utgangspunktet Hjelset i Molde, Astad i Gjemnes, eller Storbakken på Frei i Kristiansund. Valget om plassering har hittil skapt stor splid i fylket.

– Astad skiller seg ut. Tomten er mindre egnet, og lokaliseringen er ikke like god som de to andre alternativene, sier Remme, og legger til at de ikke kommer til å anbefale å bygge sykehuset der.

Styrkene til de to andre tomtealternativene blir også presentert. Ifølge helseforetaket er fordelene til Kristiansund blant annet at det ligger midt mellom Ålesund sykehus og St. Olavs Hospital.

Remme sier også at en lokalisering nært Kristiansund sentrum er positivt fordi færre får lang reisevei. Offshorenæringa i byen, og den positive utviklinga de siste åra, blir også nevnt.

– Molde er et sterkt alternativ

Ifølge Remme er Molde også et godt alternativ fordi der finnes allerede et sterkt fagmiljø og gode spesialister ved Molde sykehus.

Remme avslutter sin presentasjon med å si at de har hatt en god prosess både internt og eksternt helt siden 2012. Det skal fagmiljøene og samarbeidspartnerne være enige om.

Vil ha utsettelse

Per Kristian Øyen følger presentasjonen av styresaka

Ordfører Per Kristian Øyen holder fast ved at han vil ha utsettelse av tomtelokaliseringa.

Foto: Roar Halten / nrk

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, mener at det er grunnlag for å komme med et vedtak, men ønsker å utsette avgjørelsen om tomt.

– Nå er det opp til det lokale styret om saken skal utsettelse eller ikke. Min mening er at det må utsettes. Det er det et stort krav om både fra Nordmøre og Sunnmøre, sier Øyen.

Ordførerkollega og leder av Orkidé, Ingunn Golmen, er forundret over at helseforetaket vil komme med en innstilling med tomtelokalisering allerede i morgen.

Ingunn Golmen, Per Kristian Øyen og Ellen Engdahl

Ingunn Golmen, Per Kristian Øyen og Ellen Engdahl fulgte presentasjonen Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

– Hvis det skjer er det er totalt brudd på normal forvaltningspraksis, som er å starte på det laveste nivået i kommunene. Ved å gjøre dette i en så viktig sak mener jeg at vi har god grunn til å ytre mistillit, sier Golmen.

Hun mener at det eneste fornuftige Helse Møre og Romsdal kan gjøre neste onsdag er å utsette saken.

Ordføreren i Molde, Torgeir Dahl, er uenig.

– Det finnes ingen grunn til en ytterligere pining av de involverte i saken. Hele sykehussystemet vårt trenger nå en avklaring.

Helseminister Bent Høie avviser kravet om å utsette prosessen. Statsråden skriver i en pressemelding at endelig avgjørelse skal tas som planlagt 19. desember. Høie mener at styret sin evne til å ta en avgjørelse ikke er svekka av at direktøren gikk av.

Norges mest moderne

Hårstad avslutter møtet og sier at styremøtene i neste uke er viktige milepæler for utviklingen i sykehussaken.

Det nye fellessykehuset, som skal stå ferdig i 2021, blir Norges mest moderne lokalsykehus, og skal være tilgjengelig for 153 000 innbyggere i Møre og Romsdal.

Det skal bli mer robust og attraktivt enn dagens to eksisterende sykehus. Men Hårstad sier at de trenger at fagmiljøene samarbeider for at de skal lykkes – også oppslutning i befolkningen er avgjørende.

Endelig anbefaling

Anbefalingen fra Helse Møre og Romsdal kommer 17. desember. Dagen etterpå skal styret i Helse Midt-Norge gjøre sitt vedtak, og allerede 19. desember holder helseminister Bent Høie foretaksmøte, der saken skal bli endelig avgjort.