Hopp til innhold

– Kaia kan bli stoppa av kommunen

NVE slår fast at kaianlegget på Haramsøya der vindturbinane skal kome i land ikkje er ein del av statleg plan. Seksjonsleiar Øyvind Leirset i NVE seier til NRK at det er Ålesund kommune som er planstyresmakt for kaia på Håneset. – Dette betyr at kommunestyret har makt til å kunne stoppe anlegget, seier leiar Birgit Oline Kjerstad i Nei til vindkraftverk på Haramsøya.

Haramsfjellet
Foto: Tore Ellingseter / NRK