– Jesus er mitt store forbilde

Du kjenner ham kanskje som en markant motstander av røykeloven. I samfunnsdebatten har han også kritisert det han har kalt «kristne moralister» som vil ta over styringen av livet til folk. Likevel trekker han frem Jesus som sitt store forbilde.

Per Fugelli

Her er Per Fugelli på Røst, et sted han arbeidet som lege i flere år. Fortsatt vender han tilbake til øya, som han har et nært forhold til.

Foto: Svein Roger Ivarsen / NRK

Per Fugelli er gjest i programmet God helg, som går på lufta på NRK P1 hver lørdag klokka 07.03.

Nå har Per Fugelli fått konstatert at han er kreftsyk. Han innstiller seg på at diagnosen er alvorlig.

Raushet og toleranse har vært noen av Fugellis mest brukte ord i samfunnsdebatten. I intervjuet med God helg forteller han at bibelens Jesus kanskje er hans største inspirasjonskilde.

Jeg er forelsket i Jesus. For meg står han som nummer 1, som bærer av det gode i historien, sier Per Fugelli. Lørdag er han gjest i programmet God Helg på NRK P1.

► Se i Nett-TV: Per Fugelli: Med sløyfe i halsen og hjertet på Røst

– Skape rettferdighet

Per Fugelli trekker frem de politiske sidene ved Jesus. For ham handler Jesus sitt virke om kampen for menneskene som har fått mindre enn andre.

– Hele hans budskap, hele hans misjon, hele hans liv handlet om å skape rettferdighet. Det handlet om å gi verdighet, trygghet og frihet til de som satt nederst.

Fugelli legger stor vekt på Jesus som en modig opprører.

– Det stråler gjennom alle evangeliene. Han var ulydig. Han var på mange måter en opprører. Han gjorde opprør mot makthaverne, mot de skriftlærde fariseerne, mot de rike. Han viste så mye mot at det kostet ham livet.

– Jesus er mitt store forbilde, sier Per Fugelli i programmet God helg. Du kan høre hele intervjuet med Fugelli her.

– En appell om toleranse

Det er en læresetning fra Jesus som betyr ekstra mye for Per Fugelli. «Det du har gjort mot mine minste har du også gjort mot meg». Dette handler om behandlingen av de fattige, de som har mindre makt og de som er utstøtt fra samfunnet.

Per Fugelli sier at Jesus kommer med en sterk appell om toleranse, også overfor dem som hører til andre religioner.

– Dette er en grunntekst som vi alle burde prøve å leve etter. Den legger på oss en befaling om å leve rettferdig. Og det er en skarp advarsel mot alle former for stigmatisering og diskriminering.

– Et brutalt forskjellssamfunn

Ifølge Fugelli er budskapet fra Jesus slett ikke utdatert. Tvert om er det utviklingstrekk i dagens samfunn som gjør at det virkelig er behov for lytte til det Jesus har å si.

Det blir større forskjell på dem som har og på dem som ikke har, på vinnerne og taperne.

200.000 nordmenn lever med kreft. Tidligere statssekretær Helge Ole Bergesen og samfunnsdebattant Per Fugelli har begge fått diagnosen uhelbredelige kreft. Begge har skrevet bok om å måtte leve med døden. Begge har de måttet tenke gjennom livet på nytt.

►SJÅ VIDEO: Forskingsdirektør ved Universitetet i Stavanger, Helge Ole Bergesen, og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, Per Fugelli, har begge fått diagnosen uhelbredelig kreft. Her er de i samtale om hvordan det er å leve med sykdommen.

– Dømmesyke

Han mener å se en utvikling der mennesker har blitt mer intolerante. Han sier at mange mennesker ikke tåler, godtar eller respekterer det man ikke selv liker.

Det er en farlig tendens til dømmesyke mot det som ikke er perfekt.

Per Fugelli prøver å være tolerant og vidsynt med Jesus som forbilde.

– Et gram i den gode skål

Per Fugelli legger ikke stor vekt på om Jesus er Guds sønn eller ikke. Han forteller at han ikke har brukt særlig mye tankekraft på akkurat dette spørsmålet. Han karakteriserer arbeidet med å finne svar på et slikt spørsmål som «en jakt i det tomme rom».

– Jeg er mer opptatt av de nære ting. For meg er det viktigere at det i menneskene og i samfunnet er et anlegg for det gode. Og der er i menneskene og i samfunnet et anlegg for det onde. Jeg går gjerne hånd i hånd med Jesus for å legge et gram i den gode skål, sier Fugelli.

– Et budskap uten flekker

Per Fugelli tror Jesus er en faktisk, historisk person. Og han bruker mye av det han leser i Bibelen i foredrag, forelesninger og når han skriver artikler og bøker.

Det er ikke vanskelig å bruke Bibelen så lenge man holder seg til Jesus. Hans budskap står der uten flekker. Og alt må filtreres gjennom kjærlighetsbudskapet. Det står svart på hvitt: Størst av alt er kjærligheten.

Ærbødig stemning i Trygdekontorets sesonavslutning der kreftsyke Per Fugelli får siste ord.

Per Fugellis siste ord til det norske folk på Trygdekontoret.

– En fantastisk toleranse

Per Fugelli er vokst opp i Stavanger. Han vokste ikke opp i noe utpreget kristent hjem. Hans foreldre markerte seg ikke som personlig kristne. De gikk ikke i kirken og ba heller ikke bordbønn eller leste i bibelen.

Men vi gikk på søndagsskolen. Mor og far ville sikkert ha litt ro på søndags formiddagen. Og to ord ligger på «evig lager» fra denne tiden. Det ene er selvfølgelig Jesus. Han var helten. Det andre er rett og slett toleranse. Vi fikk lære at vi skulle godta de andre. Vi skulle tåle det vi ikke likte. Vi skulle til og med tåle at det fantes hedninger. Søndagsskolens lære om toleranse er helt fantastisk.

– Velferdsstaten etter Jesus sin oppskrift

Som lege og samfunnsdebattant har han vært opptatt av det norske velferdssamfunnet. Og han setter fremveksten av velferdsstaten i sammenheng med både sosialismen og kristendommen.

Velferdsstaten er laget av sosialistene og den kristne legmannsbevegelsen. Den er kommet ut fra den fattige arbeiderklassen og den fattige bonde- og fiskerbefolkningen. Sammen har de bygget velferdsstaten. Jeg er sikker på at Jesus sitter der oppe i himmelen og ser ned på velferdssamfunnet Norge og smiler. Så sier han kanskje til han som sitter ved siden av: Dette har de fått til. Dette er på en måte gjort etter vår oppskrift, sier nok Jesus til Gud. Hele velferdsstaten er bygget på de kristne idealene, avslutter Per Fugelli i intervjuet med God helg på NRK P1.