– Jeg føler meg litt lurt

Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, er forundret over at Statens vegvesen allerede i januar fikk i oppdrag fra samferdselsministeren om å utrede alternativer til Møreaksen. Sørheim mener det er veldig bra at samferdselsministeren vil ha en slik utredning, men hadde vi visst om dette kunne vi ha konsentert oss om andre saker i valgkampen, sier hun. Sørheim sier hun føler seg litt lurt og viser til at hun under valgkampen spurte samferdselsministeren om det kunne gjennomføres en tilleggsutredning med statlige penger, og uten å miste plassen i Nasjonal transportplan. Men Sørheim fikk ikke noe svar.

Kristin Sørheim
Foto: Trond Vestre / NRK