NRK Meny
Normal

– Ingen grunn til å føle seg utrygg

Statens vegvesen mener det er all grunn til å føle seg trygg i tunnelene i fylket, men de vil likevel se om det er erfaringer de kan ta med seg etter at ei takvifte datt ned i en tunnel i Bergen.

Vifte datt ned frå taket på Lyderhorntunnelen

Denne vifta datt ned fra taket på Lyderhorntunnelen i Bergen.

Foto: Statens vegvesen

Innbyggerne i Stordal har lange tunneler på alle kanter.

Magne Tøsse

Magne Tøsse er kjøpmann på Joker-butikken i Stordal.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Vi er avhengig av disse tunnelene både når vi skal utover og innover, sier kjøpmann Magne Tøsse.

Han sier at det er grunn til å tenke seg om når man ferdes i en av de mange tunnelene i fylket etter at ei takvifte datt ned i veibanen i en tunnel i Bergen i forrige uke.

– Men så tar man det litt som en selvfølge at vedlikeholdet er på plass. Man må ha tillit til at de som har ansvaret for vedlikehold gjør jobben sin og er der ofte nok. Når slike ting skjer så vil det alltid bli innskjerpet over hele linja, så skulle tro at slike kjedelige episoder gjør at tiltak blir satt i gang, sier han.

– Har system for oppfølging

Ola Jan Tønnesen i Statens vegvesen mener det ikke er noen grunn til å føle seg utrygg.

Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen

Ole Jan Tønnesen er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi har et regelmessig system for oppfølging av tunnelene våre.

– Men dette kom som en overraskelse i Hordaland. Kan dere si at takviftene er helt trygge?

– Man kan jo aldri garantere for noe som helst her i verden, men vi har et regelmessig tilsyn med alle elementene inne i tunnelen. I tillegg har vi hovedinspeksjoner hvert femte år der vi går dypere inn i materien. Vi har også et opplegg der vi har øvelser slik at beredskapen i tunnelen har en spesiell oppfølging.

– Folk skal ikke være redde?

– Nei, det skal man ikke være. Når det gjelder det som skjedde i Lyderhorntunnelen så må vi jo lære av det som har skjedd der, og jeg har bedt om at vi får se litt nærmere på om vi har den samme typen vifte og innfesting her i Møre og Romsdal, så må vi dra erfaringer ut fra det.