– Ikke rom for omkamp om denne reformen

I Hareid sa 73 prosent av de som stemte at de ville fortsette som egen kommune. – Derfor må regjeringen nå komme med gode løsninger for kommunen vi har i dag, sier varaordfører i kommunen, Kristian Fuglseth.

Kristian Fuglseth

Resultatet av folkeavstemningen i Hareid viser at reformen ikke er ønsket, sier varaordfører i Hareid, Kristian Fuglseth.

Foto: Privat

Det ble et knusende nederlag for en storkommune på Sunnmøre i torsdagens folkeavstemning.

Likevel sier Eva Vinje Aurdal (Ap), ordfører i Ålesund, at hun ikke har gitt opp drømmen om en storkommune. Kommunalminister, Jan Tore Sanner (H) gir ikke opp prestisjereformen sin. Han sier at de kommunene som slår seg sammen er de som vil få flest midler til å sikre gode tjenester for innbyggerne.

– Reformen er ikke ønsket

I Hareid ville 73 prosent av de som stemte fortsette som egen kommune. Det er et resultat som viser at kommunereformen ikke er ønsket, mener varaordfører i Hareid, Kristian Fuglseth, som representerer Folkelista for Hareid kommune.

Han mener også at premissene for reformen har vært feil.

– Premissene om at vi får bedre kvalitet i større enheter, og at fremtiden er usikker og at vi må ha store enheter for å få høyere kvalitet, det tror ikke folk på.

Fuglseth sier at folk er redd for sentralisering og at det ikke hjelper dem at de skal få gode tjenester dersom tjenestene ikke fins der de bor.

– Folket sier at dette er ikke løsningen. Denne reformen kan ikke få noen omkamp. Vi har blitt presentert problemstillinger som har vært helt feil.

Han sier at det har blitt forhandlet med trugsmål om økonomiske kutt og at tjenestene ikke blir bra nok med fremtiden.

– Styresmaktene har tatt feil. Folket har sagt at dagens struktur er den som takler fremtiden. Styremaktene sier at vil få store utfordringer, men de har glemt å spørre folket hva som var problemet i utgangspunktet. Man må spørre folk hva som er problemet og så spørre hva som bør være løsningen på det.

– Må legge frem løsninger for de eksisterende kommunene

Resultatet av avstemningen på Sunnmøre viser at regjeringen har fått et klart utfordring for å gjøre dagens kommuner i stand til å gjøre kommunene bedre med den strukturen som finnes i dag, mener han.

– Nå må regjeringen legge fremløsninger innenfor de rammene og grensene folk har gitt dem. Det kan godt hende inntektsmodellen må ses på på nytt. Folk har her også stemt imot den. De vil ha en inntektsmodell som gir gode tjenester slik grensene er i dag.

Han mener at dette må være svaret fra fylkesmannen når han skal gi sitt forslag til Stortinget i oktober.

– De kan ikke true med at fremtiden er usikker. Vi har stemt annerledes.