NRK Meny
Normal

– Ikke konkurrenter i vegkampen

– Vi konkurrerer ikke med hverandre. Vi konkurrerer mot prosjekt i andre fylker.

Møreaksen illustrasjon

Møreaksen er ett av tre prosjekt som nå står samla.

Foto: TIBE

Senterpartipolitiker og styreleder i Halsafjordsambandet, Kristin Sørheim er klar i sin tale. Viktige samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal må stå samlet i kampen mot resten av landet, fremfor å konkurrere mot hverandre om vegmidlene.

– Vegprosjektene i Møre og Romsdal er også de prosjektene som har kommet lengst frem i løypa i forhold til planlegging, og det er svært viktig at vi står samlet frem mot sluttbehandlingen av Nasjonal Transportplan, sier Sørheim.

Kristin Sørheim styrelder halsafjordsambandet AS

Kristin Sørheim styreleder halsafjordsambandet.

Foto: Roar Strøm / NRK

Tre prosjekt gjør felles sak

HAFAST, Møreaksen og Halsafjordsambandet gjør nå felles sak om å få de ferjefrie E39-prosjektene frem i køen.

De tre prosjekta går nå sammen om å presse på regjeringa før Nasjonal Transportplan blir behandla i Stortinget.

Kristin Sørheim, mener de står sterkere av å opptre samla.

– Ved å samle oss og presse på, kan vi hindre at våre prosjekt ikke havner bakerst i køen i det 20-årsperspektivet som ferjefritt E-39 har, sier Sørheim.

Saken fortsetter under bildet.

Halsafjordsambandet

Halsafjordsambandet. Forslag til broløsning over Halsafjorden.

Foto: Roar Strøm / NRK

Trøbbel sør for Møre og Romsdal

Ferjefritt E39 skal altså stå ferdig rundt 2034, men strid lenger sør på Vestlandet om trasevalg kan også skapte trøbbel for prosjekta i Møre og Romsdal.

– Det virker som regjeringa har litt beslutningsvegring med dette. Årsaken er at det ikke er så tydelig lokal enighet om trasevalg og så avklart i andre fylker som i Møre og Romsdal. Våre prosjekt lider også av at det ikke er et konkret konsept som foreligger, sier Sørheim.

Kjell Sandli

Kjell Sandli er daglig leder i Hafast.

Foto: Trond Vestre / NRK

Daglig leder i Hafast, Kjell Sandli, sier de tre prosjekta i Møre ikke er konkurrenter, og han tror det er nyttig at de står sammen.

– Det er særlig to grunner til det. Jeg tror at dersom vi står samlet, så kan vu påvirke hele fremdriften for et ferjefritt E39. Jeg tror det er viktig å følge opp de signalene som er kommet i nasjonal transportplan om at det skal satse på E-39.

– Så at Møre og Romsdal står samlet er et godt signal tilbake til de politikerne som har sagt at dette store vegprosjektet skal prioriteres, sier Sandli.