Mener regionundersøkelse er verdiløs

Da Stig Anders Ohrvik (46) på Averøya ble oppringt for å svare på spørsmål om hva han mente om Møre og Romsdal sin fremtid, reagerte han på svar-alternativene.

Stig Ohrvik

Stig Anders Ohrvik mener svaralternativene ikke var gode nok

Foto: Anne-Mari Flatset

Det var i starten av mai at ett tusen personer i Møre og Romsdal ble oppringt med spørsmål om hva de tenkte om fylket sin fremtid i regionreformen.

Alternativet manglet

Ohrvik reagerte da han ikke fikk spørsmål om Nordmøre til Trøndelag som alternativ.

– Kvinna som ringte fra Norstat oppgav Romsdal og Nordmøre til Trøndelag som svaralternativ , men det er noe helt annet, sier Ohrvik.

Dagen etter at resultatet ble lagt ut på nettsidene til NRK Møre og Romsdal, skrev Ohrvik et leserinnlegg der han kritiserte svaralternativene. Innlegget ble først gjengitt i Tidens Krav og stod senere i Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten. Selv om det er umulig å vite, føler han seg sikker på at resultatet hadde blitt noe helt annet om de på nordmøre hadde fått spørsmål om de kunne tenke seg å gå til Trøndelag hvis det bare gjaldt nordmørsregionen.

– Jeg har skrevet noen leserinnlegg opp gjennom, men det er første gang at fremmede tar kontakt og takket meg for reaksjonen , sier den engasjerte averøyingen.

Dette var alternativene

1) Hele fylket blir en del av en midt-norsk region sammen med Trøndelagsfylkene 2) Hele fylket blir en del av en vestlandsregion sammen med Sogn og Fjordane og Hordaland 3) Møre og Romsdal blir delt, Romsdal og Nordmøre nordover - Sunnmøre sørover 4) Møre og Romsdal består som egen region

Stig Anders Ohvik skriver i leserinnlegget, som også er gjengitt i Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, at det er særdeles kritikkverdig at ikke alternativet med Nordmøre til Trøndelag er med.

– Det gjør etter mitt syn hele undersøkelsen verdiløs og gjør at den kan oppfattes som manipulerende, sier Ohrvik.

NRK avviser kritikken

Distriktsredaktør Hallstein Vemøy i NRK Møre og Romsdal sier i en kommentar at Ohrvik er i sin fulle rett til å kritisere undersøkelsen og svaralternativene. Men han avviser bestemt at NRK har manipulert undersøkelsen eller har hatt en bestemt agenda.

Hallstein Vemøy

Distriktsredaktør Hallstein Vemøy i NRK Møre og Romsdal

Foto: Ole Kaland / NRK / Ole Kaland

– Undersøkelsen hadde svaralternativ som skulle fange opp om folk i Møre og Romsdal ville nordover, sørover eller bestå som i dag. Det kan selvfølgelig diskuteres om enda flere og mer spesifikke svaralternativ burde vært med både for Nordmøre, Romsdal og den sørlige delen av Sunnmøre, men da hadde undersøkelsen blitt svært omfattende sier Vemøy.

Administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio Reaseach Group i Trondheim sier svaralternativene er helt innenfor det som er vanlig i slike spørreundersøkelser og legger til at det var slik oppdragsgiverne ønsket det.