NRK Meny
Normal

– Ikke alle er rammet av krisen

Erik W. Jakobsen i Menon Business Economics og Runar Haddal i Rolls Royce sier at de neste årene kan bli tøffe for offshorenæringen, men at det er nå nye ideer må bli skapt. – Man må bruke denne tiden til å være klar til neste oppgave, sier Haddal.

Erik W. Jakobsen

VERFTSKONFERANSEN: Erik W. Jakobsen forteller at ikke alle leverandører av skipsutstyr er rammet av offshorekrisen.

Foto: trond vestre

– Det er langt fra alle leverandørene av skipsutstyr som er rammet av krisen i den norske offshoreindustrien, forteller Erik W. Jakobsen, partner i analyse- og rådgivningsfirmaet Menon Business Economics.

Under Verftskonferansen i Ålesund presenterte han tall som viser at over en tredjedel av skipsutstyrsleverandørene ser optimistisk på 2016. Han ble selv overrasket da han så tallene første gang.

– Jeg tror de er riktig, for mange av utstyrsprodusentene har veldig høy eksportandel og mange av de er mindre offshorerettet enn for eksempel skipsverftene er. Så deres markeder er vesentlig bedre og de har fått en kostnadsmessig fordel av den lave valutakursen, forteller Jakobsen.

Oljerigg
Foto: MARCEL MOCHET / AFP

En enorm industri

Leveranse av utstyr til skip er en stor industri, selv om det er skipsbyggerne en oftest hører om, både i gode og dårlige tider.

– Ja, den er helt enormt stor. Nesten 80 milliarder i samlet omsetning og nesten 60 milliarder kroner i årlig eksport av norsk skipsutstyr. Det er en svært godt bevart hemmelighet, forteller Jakobsen.

I de dårlige tidene industrien nå opplever er det leverandørene til norske offshorefartøy og norske verft som sliter mest. Og for dem som er avhengig av offshore for å få økonomien til å gå rundt, blir de to neste årene tøffe.

Må skape nye ideer nå

Runar Haddal

NYTENKNING: Runar Haddal fra Rolls-Royce.

Foto: Trond Vestre / NRK

Skal en lykkes i fremtiden, er en avhengig av å ha evnen og viljen til å skape noe nytt. Det mener Runar Haddal i Rolls-Royce.

– Det er i dårlige tider at nye ideer gjerne blir skapt og satt ut i livet, så vi får håpe at det har positiv effekt i de vanskelige tidene fremover, sier han.

Han mener 2016 og 2017 kan være avgjørende for å forme fremtiden.

– Man må bruke denne tiden her til å være klar til neste oppgave. Det er det viktigste, sier Haddal.

Erik W. Jakobsen sier seg enig.

– Ja, det er helt avgjørende. Vi må være i teknologifronten, vi må hele tiden bevege oss inn i de nye områdene og jeg tror at mye av oppmerksomheten kommer til å dreie seg mot andre havromsteknologier og andre markedsmuligheter knyttet til havrommene i årene fremover, mener han.