– Høringsrunden blir svært viktig

Sunnmøre Regionråd mener Ålesund fortsatt har svært gode kort på hånda i kampen om å få politimesteren i Møre og Romsdal.

Geir Ove Vegsund og Jan Kåre Aurdal

Geir Ove Vegsund og Jan Kåre Aurdal i Sunnmøre Regionråd er ikke mindre optimistiske etter møtet med Politidirektoratet

Foto: Trond Vestre / NRK

Politi-Norge skal omorganiseres til 12 politidistrikt. Flere steder er det strid om hvor hovedsetet skal være. I Møre og Romsdal står kampen mellom Ålesund og Kristiansund, men Politidirektoratet har foreslått Ålesund.

Onsdag var det møte i Politidirektoratet med lokalpolitikere og fagfolk fra hele landet til stede. Politidirektøren orienterte om situasjonen og svarte på spørsmål.

– Situasjonen er ikke endret

I fire av de nye politidistriktene er det fortsatt åpent om hvem som får politimesteren, men nestlederen i Sunnmøre regionråd, Geir Ove Vegsund (H), mener at situasjonen ikke er endret.

– Jeg tror ikke det har endret noe i forhold til det som er konklusjonen i høringsnotatet så jeg tror at Ålesund fortsatte er det valgte stedet. Men høringsuttalelsene som kommer nå, blir viktige for å bekrefte at politimesteren bør sitte i Ålesund, sier Geir Ove Vegsund.

– Men politidirektøren har jo ikke bestemt seg så her er det jo en åpning begge veger?

– Ja, det er det, men jeg tror nok de har vurdert grundig fordelene og ulempene ved begge lokaliseringsalternativene før de skrev høringsnotatet så jeg tror det skal mye til før dette blir forandret, sier Vegsund.

– Det er jevnest i Møre og Romsdal

Men hvilke signaler som ble gitt under møtet onsdag, er et tolkningsspørsmål. Ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergard (Ap), mener det er fortsatt er mulig å bikke avgjørelsen i favør Kristiansund.

Kjell Neergaard

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, er optimist etter møtet med Politidirektoratet.

Foto: Roar Halten / NRK

– Som politidirektøren sa under møtet så er det veldig jevnt flere steder i landet, og der det faktisk er jevnest, er i Møre og Romsdal. Vi føler at politidirektøren ikke har vurdert dette med sokkelberedskapen veldig nøye, og heller ikke dette med lokaliseringspolitikk, så vi føler at dette kan telle i vår fordel, sier Kjell Neergaard.

110-sentralen

Men det bor flest mennesker rundt Ålesund og det er her at befolkningsveksten har vært størst, sier daglig leder i Sunnmøre Regionråd, Jan Kåre Aurdal. Han mener det også er et tungtveiende argument at Ålesund har 110-sentralen.

– Vi legger stor vekt på det. Nå har denne sentralen vært her i Ålesund i 10-12 år, det er bygd opp en god kompetanse, og det er flere som jobber her. Dette skal samlokaliseres med de andre nødsentralene og med politiet. Derfor er det veldig vesentlig at vi klarer å argumentere godt for den så 110-sentralen er svært viktig, sier Jan Kåre Aurdal.