– Her blir kjempespennende arbeidsplasser

– Arbeidsforholda ved Hydro Sunndal endrer seg kontinuerlig med nye teknologi og ny driftsfilosofi, sier avtroppende fagforeningsleder i Sunndal kjemiske fagforening, Eivind Torvik. Det bidrar til å sikre framtida vår her i Sunndalen.

Eivind Torvik

Eivind Torvik har klokkertro på at Hydro Sunndal gir spennende arbeidsplasser i framtida.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Eivind Torvik har i 20 år hatt arbeidsplassen sin på aluminiumsverket på Sunndalsøra – de siste 8 som leder for 1060 medlemmer av den mektige fagforeninga, Sunndal kjemiske. Nå vil 41-åringen videre til nye oppgaver i Hydro med organisasjonsutvikling. Men han gir seg som fagforeningsleder.

– Vi har alltid vært utålmodige og hatt et sterkt eierskap til bedriften, sier Eivind Torvik. Vi har ment at Hydro Sunndal er framtidsretta. Vi foredler krafta til noe som er positivt og som gir arbeidsplasser og verdier til samfunnet. Det har vært en vitamininnsprøytning og gitt styrke til å jobbe mot myndigheter for å gi oss de rette rammevilkåra for at Hydro skal investere i framtida.

Har Sunndal kjemiske alltid spilt på lag med ledelsen?

– Vi har jo stort sett gjort det. Vi har hatt felles mål om å få de riktige rammevilkår for investeringer i Norge og på Sunndalsøra.

– Hvor viktig var det at Hydroledelsen med Eivind Reiten i spissen valgte å satse på milliardutbygging av verket på Sunndalsøra?

– Det var ekstremt viktig, Hvis ikke hadde vi sittet igjen med bare den gamle produksjonslinja SU3 med bare 100.000 tonn i dag, og vi vet jo hva som skjedde med den i 2009 (ble stengt ned). Det var helt klart avgjørende at den investeringa kom på de rammevilkåra som var lagt i forkant.

Har unngått store arbeidskonflikter

Det er mange tiår siden verket hadde en mektig verksdirektør. I dag er det skiftende fabrikksjefer og makta er mer sentralisert i Hydro.

– Det er klart vi jobber på en annen plattform i dag. Måten vi argumenterer på og jobber på har vel endra seg over tid. Vi har sjølsagt hatt tøffe perioder i min tid også, sier Torvik. Spesielt tøff var perioden med nedbemanning da man stengte mange av de gamle ovnene.

Aluminiumsverket har ikke hatt de store arbeidskonfliktene med streiker i moderne tid.

– Vi har vært pragmatiske og løsningsorienterte, sier Torvik. Vi har greid å komme oss rundt de tøffeste diskusjonene og alle har måttet gi og ta litt, så har vi funnet gode løsninger. Det har gjort at vi har berga oss unna de største konfliktene til beste for bedriften.

Politisk streik i Sunndal

Hydro Sunndal har unngått store arbeidskonflikter, men her fra en politisk streik i 2009 mot regjeringas kraftpolitikk

Foto: Ingrid Kornelia Sunde / NRK

Men det har også vært nedbemanninger i din periode og hvordan har den kampen vært?

– Kampen for å få opp igjen den nedstengte produksjonslinja har vært uhyre viktig for å sikre arbeidsplassene her på Sunndalsøra. For med den tonnasjen og det volumet vi har nå, er vi igjen Europas største aluminiumsverk. Det gir gode søknader for nye investeringer her på Sunndalsøra.

Anbefaler verket for ungdom

– Hydro Sunndal har mange lærlinger og tar inn sommervikarer. Er dette en arbeidsplass du vil anbefale ungdom å satse på?

– Absolutt, sier den avtroppende fagforeningslederen. Jeg står her nå ved Europas aller største aluminiumsverk og Hydro vil satse videre her på Sunndalsøra. Det er mange nye spennende prosjekt som er på tegnebrettet og vi er inne i en ny fase her i industrien der vi vil se en annen arbeidshverdag, både for operatører og andre. Dette blir en kjempespennende arbeidsplass i framtida.