– Heilt uakseptabelt for Aure

For folk i Aure er det heilt uakseptabelt å samle fødetilbodet i Molde før det nye fellessjukehuset er på plass. Det seier ordføraren i Aure, Inngunn Golmen (Sp). Helseføretaket ønskjer ei løysning der fødetilbodet blir samla i Molde. Formannskapet i Aure vedtok ein kritisk uttale i førmiddag. Politikarane i Aure åtvarar og mot å flytte rehabliteringstilbodet både i Aure og på Mork i Volda til sjukehusa.

Aure formannskap
Foto: Trond Vestre / NRK