NRK Meny
Normal

– Ledergruppen har ikke evnet å stramme inn

Adm. dir. Astrid Eidsvik vedgikk at ledergruppen i Helse Møre og Romsdal ikke har hatt nok kraft eller evne til å gjøre de nødvendige innstrammingene i løpet av høsten.

Hanne sørvik helse møre og romsdal

NRK følger dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Helse Møre og Romsdal mangler 160 millioner kroner for å få budsjettet til å gå i balanse.

På dagens møte i helseforetaket er det inngangen til 2014 som står høyest på planen.

– Jeg vet ikke om dette styret kan overleve det neste året dersom vi ikke greier å gjøre de nødvendige innstrammingene, sier nestleder Petter Bjørdal på møtet.

Adm. dir. Astrid Eidsvik ser også mørkt på at man ikke har greid å sette i verk de foreslåtte sparetiltakene.

– Konklusjonen min er at ledergruppen rett og slett ikke har hatt nok kraft eller evne til å sette i verk de sparetiltakene som styret har satt, sier hun.

Feil fokus?

Astrid Eidsvik

Adm dir. Astrid Eidsvik sier ledergruppen ikke har klart å innfri målene.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Bjørdal tror ledergruppen kanskje har hatt for mye fokus på bygging av nytt sykehus, istedenfor å stramme inn den sårbare økonomien.

Nestlederen trekker spesielt frem bruken av vikarer og andre midlertidig ansatte. Han opplyser at denne bruken har økt med 803 månedsverk det siste året. Det utgjør 73 årsverk.

– Dette er ganske dramatisk. I tillegg har vi ei innleie på 14,7 millioner kroner på toppen av dette. Dette er ei utvikling som ikke er god, sier Bjørdal.

Han sier at man godt kan se på enkelte positive moment ved driften, som for eksempel lavere sykefravær, men understreker at den dårlige økonomiske situasjonen overskygger alt.

– Dette har vært en utvikling fra juni og ut, sier han.

«Kvalitetsindikatorer»

Ved starten av møtet la Eidsvik frem positive moment, som at ventettiden på røngten og MR er historisk lav (3 uker).

Økonomisjef Heidi Nilsen trakk også frem såkalte «kvalitetsindikatorer», som at kirurgisk avdeling drev med balanse i budsjettet.

Det samme kan ikke sies for resten av funksjonene i helseforetaket. Nilsen informerte om at alle de største klinikkene har et avvik på tilnærmet 20 millioner kroner.

– Det er trasig at vi ikke klarer å nå målene våre, sier Helse Midt-Norge sin representant, Torbjørg Vanvik.

NRK følger møtet utover dagen

Helse Møre og Romsdal

Her er styret i Helse Møre og Romsdal samlet på onsdagens møte.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK