– Håper det fører til bedre polititjeneste

Nå blir det politikontakter i hver kommune.

Jim-Arve Røssevoll

Ordfører i Sula, Jim-Arve Røssevoll, er positiv til den nye ordningen.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Politikontakter i hver kommune er en del av den nye politireformen og ordningen ble markert på et møte i Sula kommune i dag. Sula er en av kommunene som nå vil miste lensmannskontoret som følge av reformen, men ordføreren er positiv til den nye ordninga.

– Jeg håper dette skal føre til at innbyggerne får en bedre polititjeneste og at vi får en helt annen dimensjon i det forebyggende arbeidet spesielt rettet mot ungdom, sier ordfører i Sula, Jim-Arve Røssevoll (Ap).

Ingar Bøen

Politimester Ingar Bøen sier det forebyggende arbeidet er viktig.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Hovedoppgaven til politikontakten er å være bindeledd mellom kommunen og politiet i det forebyggende arbeidet.

– Hverken politi eller kommune kan alene forebygge kriminalitet, men i lag skal vi får til mye, sier politimester Ingar Bøen.

Øyvind Vebenstad

Øyvind Vebenstad er politikontakt for Sula kommune.

Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Øyvind Vebenstad skal være politikontakt for Sula kommune og orienterte på møtet om viktigheten av å drive forebyggende arbeid inn mot ungdom.

– Nærpolitireformen må sette innbyggerne i kommunen der de bor på dagsorden, sier han.