– Håper å få ja til Nordøyvegen i Stortinget før sommeren

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) håper at bompengeproposisjonen om Nordøyvegen kan bli behandlet i Stortinget parallelt med behandlinga av saken i fylkeskommunen før sommeren.

Bjørn Sandnes og Helge Orten

Styreleder i Nordøyvegen, Bjørn Sandnes, og stortingsrepresentant Helge Orten presser på for å fortgang i vegprosjektet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fylkestinget i Møre og Romsdal som har hatt Nordøyvegen til behandling flere ganger, skal gjøre vedtak i juni.

En ny rapport viser at kostnadsoverslagene for vegprosjektet som skal knytte sammen Nordøyene i Haram og Sandøy med fastlandet, vil holde seg.

Bompengeproposisjonen

Helge Orten som representerer det største regjeringspartiet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, har målet klart.

Helge Orten

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) jobber for å få fortgang i behandlinga av Nordøyvegen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Målet er å få behandlet bompengeproposisjonen så raskt som overhodet mulig. Jeg har sendt en forespørsel til statssekretæren i departementet for å få a vite om disse prosessene i Stortinget og fylkestinget kan kjøres samtidig. Dette bør være en relativt kurant bompengeproposisjon, sier Helge Orten.

– Hva konkret betyr så raskt som overhodet mulig?

– Dersom det er mulig å gå gjort dette før sommeren så ville det ha vært glimrende. Alternativet er å få det til høsten, sier Orten.

Fylkestinget i juni

Nordøyvegen i Fylkestinget

I juni skal Nordøyvegen nok en gang opp i fylkestinget i Møre og Romsdal. Bildet er fra et tidligere møte der øyboerne mobiliserte.

Foto: Roar Halten / NRK

Det er politisk enighet i fylkestinget i Møre og Romsdal om å bygge Nordøyvegen, men spørsmålet om økonomi har sendt prosjektet tilbake til fylkestinget flere ganger. Delvis fordi kostnadene ved å bygge Nordøyvegen har skutt i været, og delvis fordi fylkeskommunens økonomi er anstrengt.

Men den siste rapporten konkluderer med at totalkostnaden på rundt 3,3 milliarder kroner kommer til å holde. Stortingsrepresentant Helge Orten forventer at fylkestingets behandling i juni blir siste gang.

Nordøyvegen

Nordøyvegen skal knytte sammen Nordøyane i Haram og Sandøy med fastlandet.

Foto: NRK

– Jeg tror dette blir en god deal for fylkeskommunen. Nå har det vært behandlet så mange ganger at jeg regner med at dette blir det endelige vedtaket. Totalt sett så er jo dette en god pakke. Dette avløser ferger, og ferger koster også penger, ikke sant. Så nå er det opp til oss i Stortinget å få behandlet bompengeproposisjonen, og det mener jeg vi må få gjort så raskt som mulig slik at vi ikke får en ytterligere kostnadsvekst i prosjektet, sier Orten.

– Risikerer å tape seks måneder

Styreleder i Nordøyvegen, Bjørn Sandnes, mener det haster med å få saken gjennom i Stortinget.

Bjørn Sandnes

Styreleder i Nordøyvegen, Bjørn Sandnes, mener det haster.

Foto: Trond Vestre

– Dersom det ikke blir gitt mulighet for å få dette behandlet i Stortinget før sommeren så taper vi kanskje opp mot seks måneder og det har vi verken tid eller råd til, sier Bjørn Sandnes.

– Under Haramkonferansen i dag har vi hørt at folke skriker etter arbeid. Vi må få folk i arbeid, og Nordøyvegen er et kjempegodt prosjekt som vil kunne bidra til å få det til, sier Sandnes.