NRK Meny
Normal

– Gode argument for å opprettholde HV 11

KrF-leder Knut Arild Hareide forstår de som er kritiske til forslaget om å legge ned HV 11 på Setnesmoen i Rauma og flytte administrasjonen til Værnes i Strjørdal.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide sier han fikk mange gode argument for å opprettholde HV 11 på Setnesmoen i møter med forkejmeperne mandag

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Kristelig Folkeparti si stortingsgruppe skal i månedsskiftet september/oktober ta stilling til hva de skal stemme når Stortinget ska ta stilling til omleggingen av Heimevernet.

Negative følger

KrF- lederen møtte mandag forkjemperne for HV 11 og Hareide er klar på at en nedlegging på Åndalsnes ikke bare vil ha negative følger militært, men også når det gjelder sikkerhet og samfunnberedskap vil en flytting til Værnes i Stjørdal være negativt, sier han. I møtet mandag fikk Knut Arild Hareide med seg gode argument for å stille sprørsmål ved utrekningnene som Forsvarsdepartementet har gjort.

HV-11 Setnesmoen i Rauma

HV 11 kan bli lagt ned og administrasjonen blir flyttes til Trondheim

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Har sett betydningen

Knut Arild Hareide besøkte Møre og Romsdal etter orkanen Dagrun i desember 2012. Han satt da i Samferdselskomiteen og så hvor stor betydning Heimvernet spilte.

– Jeg forstår at det lokale nærværet er viktig, men kan ikke forskuddtere hva vi kommer til. Men det er en viktig sak og vi skal ha den opp før det fremmes som en av de første sakene når Stortinget kommer sammen gjen etter ferien, sier KrF-lederen.

Håper på KrF

Per Devold på Setnesmoen

Distriktsrådsleder Per Devold i HV 11 setter sin lit til at KrF kan berge HV 11 og Setnesmoen

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Distriktsrådsleder Per Devold i HV 11, sier at en nedlegging vil få følger. Det er stor forskjell på om politimesteren skal ringe til oss på Setnesmoen og be om hjelp eller om han må ringe til Værnes, sier Devold. Han er også skeptisk til at lokalkunnskapen kan forsvinne og at det blir langt mellom hver Heimevernsoldat.

Som sivilist kritiserer han forsvarsministerens planer om å legge ned et så stort distrikt. Sogn og Fjordane og Møre og Rosmdal er viktige strategiske områder med fjorder og jernbane og bør ha et godt militært nærvær.

– Det blir det ikke hvis området legges «øde», sier Devold som nå håper KrF lander på at de vil opprettholde HV 11 på Åndalsnes.