– Gledelig at det normaliseres

Norsk Sjømat har hatt trange kår i Kina de siste seks åra. Nå kan det blir lettere, sier Inger Marie Sperre som er styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Inger Marie Sperre

Inger Marie Sperre gleder seg over at forholdet til Kina normaliseres

Foto: Remi Sagen/NRK

Siden 2010 har det vært «knute på tråden» mellom Norge og Kina. Den kom etter at Nobelkomiteen tildelte Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Da ble Norge «svartelistet» og det ble mye vanskeligere å drive handel med kineserne.

Ekstremt byråkrati

Da Kina innførte restriksjoner på norske varer, rammet det sjømatindustrien på den måten at alt ble mere tungvint og byråkratisk, sier Sperre. Det ble veldig vanskelig og ei stor papirmølle i byråkratiet. Kinesiske veterinærmyndigheter gjorde det så krevende at kinesiske importører heller valgte andre land å få sjømaten fra, forteller Inger Marie Sperre som selv er fiskeeksportør på Ellingsøya i Ålesund.

Palle med fisk

Inger Marie Sperre har mange medlemsbedrifter som kan se frem til mer normal handel med kineserne etter at handelsforbindelsene nå blir normalisert

Foto: Jannicke farstad / nrk

Kjepper i hjula

Inger Marie Sperre forteller at kinesiske tollmyndigheter har hindret den norske eksporten klart og tydelig.

– Derfor er det gledelig at forholdet nå normaliseres. Det gjenstår selvfølgelig å se hvordan det blir i praksis, men håpet er at det blir like vilkår for alle. Da ligger det også i korta at eksporten kan økes og at Kina kan begynne å ta inn varer de hittil ikke har tatt inn til nå