– Fylkene må peke klart og tydelig på hva de ønsker å prioritere

Lederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Nikolai Astrup (H) oppfordrer fylkene til å være tydelige i sine prioriteringer.

Nikolai Astrup og Helge Orten

Nikolai Astrup (H), til venstre, leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Her i samtale med komitekollega Helge Orten (H).

Foto: Trond Vestre / NRK

Mandag møtte transport- og kommunikasjonskomiteen representanter fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og fra Vegdirektoratet, jernbaneverket og Avinor, i Molde.

Tirsdag skal komiteen på busstur gjennom de to fylkene for å se og oppleve de ulike samferdselprosjektene på nært hold. Turen starter i Molde og ender i Førde

Den politiske prosessen

Turen blir arrangert i forbindelse med arbeidet med den nasjonale transportplanen, NTP. Fagetatene har lagt fram sine forslag. Nå starter den politiske prosessen.

Nikolai Astrup

Lederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè, Nikolai Astrup (H) mener det er viktig at fylkene gjør klare prioriteringer.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er opptatt av å høre hva fylkene ønsker hva vi skal prioritere. Dersom de ikke har noen proriteringer til oss så må vi prioritere for dem. Det er ikke rom for alt og da må vi gjøre noen valg, og da er det nyttig både å få en bred presentasjon av utfordringene, men også hva fylkene vil legge vekt på, sier leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Nikolai Astrup (H).

– Så det er avgjørende at fylkene er gode til prioritere?

– Ja, gode til å prioritere og gode til å kommunisere hva de er opptatt av.

Flere utfordringer

De to fylkesordførerne, Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal og Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane, presenterte de viktigste utfordringene i sine fylker.

Berit Brendskag Lied og Helge Eidsnes

Regionvegsjef Berit Brendskag Lied i region Midt og regionvegsjef Helge Eidsnes i region Vest

Foto: Trond Vestre / NRK

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og de to regionvegsjefene, Berit Brendskag Lied i region Midt og Helge Eidsnes i region Vest fikk deretter ordet. Stad skipstunnel, Raumabanen og luftfarten i de to fylkene var også tema under møtet i Molde mandag.

Behovet for å øke potten til rassikring er også et team politikerne i de to fylkene er opptatt av.

Møreaksen

Møreaksen som vil gjøre det mulig å krysse Romsdalsfjorden uten ferge, er et prosjekt som næringslivet og politikerne i Møre og Romsdal vil ha fortgang i.

Foto: Møreaksen/illustrasjon

Viktige saker

For fylkesordføreren i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), er det særlig to saker som er viktig.

– En fergefri E39 er uten diskusjon vår største mulighet inn i fremtiden, det andre er at fergedrifta vår er ikke bærekraftig på kostnadssiden. Vi er nødt til å få en bedre finansieringa av fergedrifta vår gjennom inntektssystemet, sier Jon Aasen.

– Møtet med komiteen er svært viktig for oss, og vi er veldig glad for at vi har fått denne anledningen. En ting er det som står på programmet, men pausene er like viktige, sier Aasen.

Jenny Følling

Jenny Følling (Sp) er fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling (Sp) har noen klare prioriteringer.

– Vi må få utløst prosjektene vi har på E39 som binder sammen nord og sør i fylket, dernest jobber vi for en kryssing mellom øst og vest over Hemsedal. I tillegg må vi få Strynefjellsvegen og Vikafjellsvegen inn i planen igjen, sier Jenny Følling.