– Frykter ikke tvangsammenslåing med Ålesund

Ordføreren i Giske, Harry Valderhaug (KrF) frykter ikke at Giske kan bli tvangssammenslått med Ålesund og andre kommuner.

Harry Valderhaug

Ordfører Harry Valderhaug (KrF) tror frivillighet vil stå sterkt når Stortinget skal behandle kommunereformen i 2017. Her i samtale med varaordfører Britt Giske Andersen (V).

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag vedtok kommunestyret i Giske å fortsette som egen kommune.Det var i tråd med resultatet av både innbyggerhøringer og en folkeavstemning som er gjennomført i Giske.

Giske hadde sammen med Ålesund og åtte andre kommuner undertegnet en intensjonsavtale om å bygge en ny felles storkommune på Sunnmøre, men i de fleste kommunene ble denne avtalen vraket av innbyggerne.

Ti kommuner

Etterpå har Ålesund, Skodje, Sandøy og Haram forhandlet frem en intensjonsavtale om sammenslåing. Ordføreren i Haram har gjort det klart at avtalen ikke vil bli vedtatt i kommunestyret i Haram. Men de tre øvrige kommunene skal gjøre vedtak de neste to ukene.

Dersom flere kommuner går sammen med Ålesund er det blitt spekulert i om fylkesmannen vil anbefale. Forslaget fra fylkesmannen kommer til høsten. Deretter skal Stortinget gjøre vedtak våren 2017.

Frivillighet

Men ordfører Harry Valderhaug (KrF) tror ikke Stortinget vil bruke tvang mot Giske kommune.

– Nei, det frykter jeg ikke. Slik jeg oppfatter holdninga til partiene på Stortinget, inklusiv regjeringspartiene, så vil frivillighet stå ganske sterkt når kommunegrensene skal bestemmes til neste år, sier Harry Valderhaug.

I folkeavstemninga i Giske stemte 78 prosent for at Giske skulle fortsette som egen kommune, mens bare 18 prosent stemte for en ny regionkommune satt sammen av 10 kommuner. Valgdeltakelsen var lav, bare 37,5 prosent av innbyggerne stemte. Men kommunestyret i Giske har likevel fulgt rådet fra innbyggerne.

Beklager ikke

Selv stemte Harry Valderhaug for avtalen som Giske hadde inngått med Ålesund og åtte andre kommune. Innbyggerne i kommunen mente noe annet. Men ordføreren beklager ikke at utfallet ble som det ble.

– Nei, det beklager jeg ikke. Tvert i mot. Vi har hatt en god prosess og vi har fått en mandat til å jobbe videre med Giske kommune som er en attraktiv kommune, sier Harry Valderhaug.