– Fortsatt lav ledighet i 2018

– Ledigheten holder seg sannsynligvis lav i Møre og Romsdal også i 2018, sier sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre. Han tror det kommer til å gå bra i de fleste næringene og at nedgangen i oljerelatert virksomhet vil avta.

Inge Furre

Inge Furre ser lyst på framtida for norsk økonomi

Foto: Frode Berg / NRK

Norges Bank kommer med sin pengepolitiske rapport den 14. desember. Furre tror det da kan komme signaler om en renteøkning tidligst i første kvartal 2019.

Flere økonomer mener nå at de økonomiske utsiktene er enda gunstigere enn de var for ett år siden. Arbeidsledigheten faller og renta er lav. Spørsmålet er hva som skjer med boligprisene.

Boligprisnedgangen stopper

Inge Furre mener boligprisene vil fortsette å synke noe, men sier at det er en grense for hvor lenge akkurat denne delen av økonomien kan være koblet fra resten av samfunnsutviklingen.

– Når arbeidsledigheten faller og det går bra i de fleste næringene, så vil det også påvirke boligprisene. Prisene kan ikke fortsette nedover i det uendelige, sier Furre.