– Fornuftig fjerning

Høgre-politikar Vetle Wang Soleim i finanskomiteen på Stortinget meiner regjeringa gjer eit fornuftig grep når eigedomsskatten på verk og bruk blir foreslått fjerna. Dette gjeld maskinar og utstyr i bedriftene, og ikkje sjølve næringseigedomen, og kommunane kan framleis skattleggje mellom anna vind- og vasskraftanlegg og Ormen Lange i Aukra.

Vetle Wang Soleim
Foto: Tore Ellingseter / NRK