Hopp til innhold

– Formueskatten må bort

Ulsteinkonsernet vil ha betre rammevilkår for privateigde bedrifter og utfordrar politikarane i valkampen til å sjå på skattlegginga.

Ulsteinkonsernet vil ha betre rammevilkår for privateigde bedrifter. Utfordrar politikarane i valkampen til å sjå på skattlegginga.

VIDEO: Gunvor Ulstein ber politikarane om å fjerne formueskatten, slik at norske verft har betre sjansar til å overleve.

Norskeigde bedrifter vil ha vilkår på lik linje med det utanlandskeigde bedrifter har og ber politikarane lytte i valkampen.På Sunnmøre er Ulstein-familien uroa over om ein fjerde generasjon kan drive konsernet i framtida.

Verdiskaping

Med ein delegasjon frå Arbeidarpartiet på besøk på verftet, nytta syskena Ulstein høvet til å seie kva dei meiner om den norske formueskatten.

Gunvor Ulstein

Gunvor Ulstein peikar på kor viktig norskeigde selskap er for samfunnet.

Foto: Arne Flatin / NRK
Tore Ulstein

Tore Ulstein vil fjerne formueskatten for å få betre vilkår.

Foto: Arne Flatin / NRK

Den tredje generasjonen med eigarar i Ulsteinkonsernet vil ha formueskatten fjerna, og det kjapt.

– Vi prøver å vise den verdiskapinga og det ønsket om å skape arbeidsplassar private norske eigarar utgjer, seier Gunvor Ulstein, og peikar på kor viktige dei er for samfunnet i forhold til utanlandskeigde selskap.

– Situasjonen er svært krevjande

Store delar av formueskatten går til kommunane, og regjeringspartia ønsker i første omgang å redusere skatten.

Tore Ulstein vil ha fjerna formueskatten for å få betre vilkår, og argumenterer med at situasjonen for den maritime næringa vil verte endå tøffare framover.

– Situasjonen vert svært krevjande. No er det viktig at vi klarer å ta dei grepa som trengst for at vi skal vere i posisjon til neste oppgang.

No vil dei gå gjennom heile kostnadsstrukturen og sjå på korleis dei kan auke aktiviteten i dei ulike ledda i organisasjonen.

– Det er ikkje er berre verftsindustrien som kjenner dette på kroppen, det er heile den maritime næringa, poengterer Gunvor Ulstein.

Villege til å sjå på omlegging

Ordførarkandidat Magne Grimstad (Ap) i Ulstein

Ordførarkandidat Magne Grimstad (Ap) i Ulstein

Foto: Arne Flatin / NRK

Verftseigarane får til ein viss grad støtte frå ordførarkandidaten til Arbeidarpartiet i heimkommunen, Ulstein, Magne Grimstad.

– Problemstillinga for dei er at når naboen, Rolls Royce, ikkje betaler ei krone inn i fellesskapet i form av formueskatt, så reagerer dei negativt på det.

Grimstad seier at Ulstein Arbeidarparti har vore villege til å sjå på ei omlegging av formueskatten gjennom skattereforma.

Høyr kva politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, meiner om kravet frå Ulstein-familien:

NRK-kommentator om verft

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL