– Forbedringspotensialet er stort

Bedrifter og personer som bestiller godstransport på veg, har et stort forbedringspotensiale når det gjelder trafikksikkerhet. Det er konklusjonen i en rapport fra Statens Havarikommisjon for transport. Havarikommisjonen har undersøkt fire alvorlige trafikkulykker der godstransport var involvert. I den ene ulykka omkom en person. Konklusjonen er at sikkerhetskravene ved inngåelse av kontrakter, kontrollen med transportørene og fokuset på trafikksikkerhet hos bestillerne må bli langt bedre.

Dødsulykke i Stor-Elvdal i april 2018
Foto: Statens vegvesen