– Folk er så glad for ny veg at de tåler et par år med anleggsfase

Folk har ventet i flere tiår på ny riksveg 70 mellom Tingvoll og Meisingset og endelig er arbeidet godt i gang.

Anleggsarbeid på riksveg 70

Folk må regne med en del ulemper mens arbeidet med å utbedre riksveg 70 pågår.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Den gamle svingete vegen på den 9,4 kilometer lange strekninga blir av bilistene opplevd som en krøttersti, men dette er hovedvegen mellom Kristiansund og Oppdal.

– En veldig dårlig veg

NRK ble med prosjektleder Odd Helge Innerdal på en kjøretur mellom Tingvoll og Meisingset. Innerdal mener det er på høy tid å få utbedret vegen.

Odd Helge Innerdal

Prosjektleder Odd Helge Innerdal i Statens vegvesen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Her er det veldig dårlig veg med dårlig bæreevne og med krakeleringer i hjulsporene. Vegen er bygget på den tiden det ble bygget på dårlig grunn. Og særlig når det er teleløsning om våren er vegen enda dårligere enn det vi kjører på nå, sier Odd Helge Innerdal.

– Nå er vi endelig i gang med å utbedre vegen som skal stå ferdig våren 2019. Da blir det en splitter ny veg fra Tingvoll til Meisingset.

Anleggsfase

Men i anleggsperioden kommer folk til å få merke at det pågår vegarbeid, og det vil medføre en del ulemper for trafikantene og beboerne langs strekningen. Det blir mange 15 minutters stopp under sprengningsarbeidet i tiden fremover, men Statens vegvesen håper at dette blir møtt med forståelse og at alle ser frem til en ny og forbedret riksveg. 70 mellom Tingvoll og Meisingset når anlegget står ferdig.

Informasjonsmøte om riksveg 70

Det var fullt hus på Tingvoll Brygge da Statens vegvesen informerte om arbeidet med riksveg 70.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Onsdag kveld var det informasjonsmøte i en fullsatt kultursal på Tingvoll Brygge om planlagt framdrift og trafikkavvikling på den første parsellen Hakkåssaga-Saghøgda.

– Dette er en anleggsfase, og jeg tror folk er så glad for å få ny veg at de tåler et par år med anleggsfase, sier varaordfører Peder Aasprang (Sp)

En lang kamp

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim (Sp) er leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

En annen som hadde møtt frem i går kveld, var leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal og tidligere ordfører i Tingvoll, Kristin Sørheim (Sp). Hun kan fortelle om en langvarig og seig kamp for å få vegen utbedret.

– På 1990-tallet var dette en fylkesveg og den ble handlet bort i fylkestinget. Vegen sto høyt oppe på prioriteringslista, men det var andre som sneik seg foran.

– Jeg har jobbet for denne vegen gjennom hele mitt politiske liv. Det har vært en lang kamp frem til dagen i dag. Ett delmål var at den ble omklassifisert til riksveg i 2004, det andre delmålet var at vi greide å få bygd Øydegard-Brunnes. Og nå står vi her og arbeidet er i gang. dette er en utrolig viktig sak for Nordmøre, sier Kristin Sørheim.