Hopp til innhold

Frp: – Ikke rett å øke velferden ved norske asylmottak

Drivere av asylmottak slår alarm om situasjonen ved norske mottak. De får lite gehør hos Frp, som heller vil stramme inn på velferdstiltakene.

Jøran Kallemyr

ASYLPOLITIKK: Statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr, mener enda bedre forhold i asylmottaka vil føre til at flere søker asyl.

Foto: Leif Ove Bergundhaugen / NRK

Fellesorganisasjonen for 80 prosent av asylmottakene i Norge, Driftsoperatørforum, kritiser regjeringen for å bruke manglende velferd som et virkemiddel for at Norge ikke skal virke som et attraktivt land å søke asyl i.

– Staten skjærer ned på rammene og gjør det vanskelig for beboerne. Det er de som bestemmer innholdet i hvordan asylmottakene skal fungere, sier daglig leder for Driftsoperatørforum som er en sammenfatning for drivere av asylmottak, Tore Vaagen.

Han sier at Norge behandler asylsøkerne dårlig, og at mennesker stues unna.

Tore Vaagen

Styreleder Tore Vaagen i Driftsoperatørforum som organiserer driverne av asylmottak i Norge.

Foto: privat

– Det tar veldig lang tid før de kommer i en normalsituasjon. De bor veldig lenge i asylmottak i relativt dårlige velferdsmessig situasjoner. Det gis ikke nødvendig kvalifisering til et liv i den norske samfunnet, sier han.

– Altfor stor belastning

Statssekretær i justisdepartementet, Jøran Kallmyr (Frp), mener det er rett å ikke forbedre tilbudet på asylmottakene.

– Nå kommer det så mange at det vil koste enorme summer å forbedre tilbudene, og det vil gjøre at flere vil komme. Derfor må vi innføre innstrammingstiltak slik at færre kommer til Norge.

Han mener at med 60 millioner flyktninger rundt om i verden så ser svært mange på Norge som et rikt land med gode velferdsordninger.

Kostnadene med den økende tilstrømmingen av flyktninger er så store at det vil gå utover velferdsgodene til nordmenn.

Jøran Kallmyr

– Da er vi nødt å ta grep. Vi kan ikke ta imot alle. Dette vil bli en stor belastning på budsjettene både for stat og i kommunene.

Hittil i år har det kommet nesten 20.000 asylsøkere til Norge. Det er forventet at antallet vil stige.

– Dette er i tillegg til familiegjenforeningene. Kostnadene med den økende tilstrømmingen av flyktninger er så store at det vil gå utover velferdsgodene til nordmenn.

– Det var ikke derfor man sparte opp et stort oljefond. Vi får også en eldrebølge i Norge og utgiftene blir mange.

– Bør gjøre asylsøkerne til en ressurs

Tore Vaagen mener at det er nå staten bestemmer om asylsøkerne blir en ressurs eller en byrde.

– De som kommer nå må påregne lengre tid i mottak. Da snakker vi fort om tre år eller enda lenger før de blir bosatt. Om folk da blir påført problem på grunn av en passiv tilstand vil de ikke bli integrert.

Han mener at asylsøkerne må ha fornuftige ting å gjøre den tiden de er i mottak.

– Slik får de en enkel integreringsprosess når de skal ut i kommunene. Det gjøres gjennom norskundervisning og andre kvalifiseringstiltak for det norske samfunnet. I tillegg så bør det være mulig for dem som bor i mottak i årevis å ha et normalt sosialt liv.

Kallmyr mener det ikke står noe i asylinstituttet om at personer skal få bli i Norge på ubestemt tid.

– Vi gir beskyttelse for dem som trenge å unngå krig, men det står ingenting om at de skal bli her, sier han.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Matvareprisene ble hentet inn fra forskjellige butikker. Dette bildet er fra innkjøpet på Rema.

SSB: Høyeste prisvekst siden 80-tallet