– Få frem de som gjør en innsats

Kulturlandskapet i landbruket er i ferd med å forsvinne eller gro igjen. Derfor vil Fylkesmannen ha økt fokus på dette og vil få frem flere av de som gjør en innsats for å berge denne gamle kulturarven. Foreslå flere kandidater og gjerne seg sjøl til landbrukets kulturlandskapspris, sier rådgiver Ragnhild Naug Aas hos Fylkesmannen. Å ta vare på verdiene i kulturlandskapet krever innsats, tålmodighet og en kyndig hånd, sier hun.

Ragnhild Naug Aas hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Foto: Gunnar Sandvik / NRK