– Et langt skritt i riktig retning

Samferdselsministerens ønske om å få utredet de undersjøiske tunnelene mellom Ålesund og Vigra blir godt mottatt av lokalpolitikerne. Samferdselsministeren vil ha en omfattende utredning på grunn av den økte trafikken, som gjør at det er behov for å se på sikkerheten for de som bruker tunnelene. Ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H), mener det er viktig at dette bli satt på dagsorden, ikke minst fordi Valderøytunnelen er sårbar. Ordfører i Giske, Harry Valderhaug (KrF) mener det er flere alternativ - blant annet økt kollektivsatsing.

Dag Olav Tennfjord (H), Britt Giske Andersen (V), Harry Valderhaug (KrF)
Foto: Trond Vestre / NRK