– Et historisk kort bystyremøte

Den tilspissa situasjonen rundt sykehusplasseringen satte et tydelig preg på budsjettdebatten i Kristiansund kommune tirsdag.

Anton Monge i bystyremøtet i Kristiansund

Høyre-representanten Anton Monge sier at han har problem med lojaliteten til sitt eget parti.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det var liten vilje blant representantene til å angripe hverandre på tvers av partigrensene. Budsjettet i Kristiansund kommune på 1,7 milliarder kroner ble dermed vedtatt tirsdag ettermiddag, uten de store diskusjonene.

Høyre-representanten Anton Monge sier at han har problem med lojaliteten til sitt eget parti.

– I mitt hjerte er jeg ikke Høyremann lenger, sa han fra talerstolen under bystyremøtet.

– Denne saken får så store konsekvenser for Kristiansund kommune og regionen at det vi drøfter blir bagateller i den store sammenhengen, sier han.

Derfor sier Monge han har problemer med å mobilisere den store politiske uenigheten. Høyre fikk også trøst fra de andre partiene under bystyremøtet.

Dette har skjedd hittil i sykehusstriden: Dette har skjedd hittil i sykehus-striden

– Labert engasjement

Bystyremøte i Kristiansund tirsdag
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Budsjettet karakteriseres som et videreføringsbudsjett der utbygginger av skole og sykehjem blir fullført. Nye investeringer av barnehager og idrettsområdet Atlanten kommer neste år.

– Engasjementet er nok så labert. Dette ser ut til å bli et historisk kort bystyremøte når det gjelder budsjettet, sier Monge.

– Sykehussaken ligger som en mare over bystyret, sier Arbeiderpartiveteranen Asbjørn Jordal.

Ønsker å skape ro

Onsdag skal Helse Møre og Romsdal vedta hvor de mener sykehuset skal plasseres. Det er ikke mer enn en halv times kjøretur mellom de to tomteforslagene i Molde og i Kristiansund, men avgjørelsen har vekt enormt engasjement i flere år i et fylke prega av fogderistrid.

Les også: Mykjer tyder på utsetjingsforslag i morgon - berre to i styret seier klart nei

Petter Bjørdal

Nestleder Petter Bjørdal i styret i Helse Møre og Romsdal sier det er veldig viktig å nå avslutte saken og prøve å skape ro.

– Dette er en sak som har splittet kommuner og familier, så dette er viktig for fylket sin fremtid, sier han.

Tre toppledere har gått av i løpet av to måneder. Både tidligere styreleder i Helse-Midt Norge, Marthe Styve Holte, og tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Astrid Eidsvik hevder at de har blitt utsatt for upassende innblanding ovenfra.

Helseminister Bent Høie nekter for at han har instruert helseforetaka om å gå inn for Molde, og holder fast på at saka nå skal avgjøres.

Les også: Høie om sjukehusstriden: – Ei politisk krevjande sak

– Er ikke uberørt

Flere har ønsket at saken utsettes, men onsdag formiddag blir saken behandlet i styret i Helse Møre og Romsdal. Styremedlem Kirsti Slotsvik sier det blir et spesielt møte.

– Det er kanskje både det vanskeligste og det mest usikre møte jeg har vært med på så langt, sier hun.

– Hvor stort inntrykk gjør det massive engasjementet som er ute hos folk?

– Jeg registrerer det, men jeg har en jobb å gjøre i styret. Jeg må avgi min mening ut ifra det grunnlagmaterialet vi har fått, men jeg er ikke uberørt, sier hun.