– En stor seier for fergefylket Møre og Romsdal

Finansieringa av fergedrifta blir lagt om slik at pengene skal følge de faktiske kostnadene, sier Frp sin fremste fylkespolitiker i Møre og Romsdal, Frank Sve.

Bilferja "Volda" Magerholm - Ørsneset

Ørsneset-Magerholm er blant fergesambandene som har stor trafikk.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Fergedrifta i Møre og Romsdal har i følge fylkespolitikerne vært kraftig underfinansiert i flere år og har vært et stadig tilbakevendende tema i det politiske ordskiftet.

Tverrpolitisk arbeid

Frank Sve

Frank Sve er gruppeleder for Frp i fylkestinget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men nå sier Frank Sve at regjeringen tar grep for å endre inntektsmodellen. Han mener at et tverrpolitisk trykk har gitt resultater.

– Det er jo en stor seier for Møre og Romsdal at de reelle kostnadene blir lagt til grunn for tildelinga av penger. Før har det vært antall samband som har vært nøkkelfaktoren, nå blir det de faktiske kostnadene, og det er noe fylkeskommunen har arbeidet med lenge, sier Frank Sve.

– Vi var i møte med tre departement. Her var undertegnede, samferdselssjefen, fylkesordfører Jon Aasen og leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim med. Alle partiene har jobbet godt, og vi får nå uttelling. Vi får en stor omfordeling av penger fra Østlandet til fergefylkene på Vestlandet. Det er det vi har jobbet for, og det har vi lyktes med, sier Sve.

Sentrale politikere

Arild Fuglseth

Arild Fuglseth er samferdselssjef i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Under et møte med Stortingets transportkomite i Molde 25.april tok samferdselssjefen i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, til orde for å endre kriteriene for finansiering av fergedrifta på fylkesvegsambandene. Han ønsket seg en inntektsmodell som dekker de faktiske kostnadene som følger med den økte trafikken. I følge Fuglseth mangler Møre og Romsdal fylkeskommunen 100-150 millioner kroner til fergedrifta.

Fuglseth er ikke den første som har tatt opp problemstillingen med sentrale politikere og myndigheter. Politikere fra mange partier har i flere år tatt opp det de mener er en underfinansiering av fergedrifta.

– Det bør være gode muligheter for at dette løser problemer siden den nye nøkkelen innebærer at det er de faktiske kostnadene som skal legge til grunn. Jeg er positivt overrasket, sier Frank Sve.