NRK Meny
Normal

– En ære å komme hit på min tredje dag på jobb

Den nye statssekretæren i kommunal- og regionaldepartementet, Grete Ellingsen, møtte ordførerne og rådmennene i Møre og Romsdal onsdag i sitt første oppdrag. De er samlet i Molde for å diskutere kommunereformen.

Rigmor Brøste, Grete Ellingsen og Lodve Solholm

Statssekretær Grete Ellingseter, her flankert av assisterende fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesmann Lodve Solholm.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter kommunevalget i høst er det stor spenning knyttet til hva slags utfall arbeidet med kommunereformen i Møre og Romsdal vil få. Fylkesmannen og regionrådene har stått i spissen for arbeidet.

Både på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre har Telemarksforskning levert sin sluttrapport. Nå skal kommunene avklare om de ønsker å slå seg sammen med andre kommuner, hvem som slår seg sammen med hvem, og hvor store kommunene blir.

Spenning

Politikere og rådmenn i Møre og Romsdal diskuterer kommunereformen

Lokalpolitikerne i Møre og Romsdal diskuterer kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

En slik avklaring vil i noen av kommunene komme før nyttår, andre vil trenge mer tid. En rekke kommuner har vedtatt at de vil gjennomføre en rådgivende folkeavstemning.

Ett av spenningsmomentene er hva som vil skje i forholdet mellom bykommunene og landkommunene. Statssekretæren møtte en rekke nye ordførere og lokalpolitikere som er på veg inn i en avgjørende fase.

– Dette er mitt første oppdrag som ny statssekretær. Det er en ære og en glede å få møte dere på min tredje dag på jobb, sa statssekretær Grete Ellingsen da hun innledet konferansen.

Ellingsen gjorde det klart at et stort flertall på Stortinget ønsker å endre kommunestrukturen. Det er også bred enighet om lokale prosesser. Hun understreket at det er nødvendig med grundige prosesser.

Nytt inntektssystem

Fylkesmannen skal vurdere vedtakene som kommunene gjør våren 2016 og deretter komme med en anbefaling om kommunestruktur.

Grete Ellingsen

Statssekretær Grete Ellingsen gjorde rede for arbeidet med kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Kommunene skal settes i bedre stand til å løse sine oppgaver. Rundt byene er det behov for sammenslåing, sa statssekretær Grete Ellingsen

– Vi kommer også til å fremme forslag om nytt inntektssystem. Det er fortsatt meningen at vi skal ha spredt bosetting i Norge, men det er ikke meningen at små kommuner skal stå alene, sa Ellingsen som avsluttet med å lese diktet "November" av Molde-dikteren Arne Ruset.

Erfaringer

Flere ordførere gjorde rede for hvilke prosesser som er satt i gang, og hvilke tanker de gjorde seg om arbeidet med kommunereformen. Den nye ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap) viste til erfaringene som ble gjort da Kristiansund og Frei ble slått sammen fra 1.januar 2008.

Kjell Neergaard

Ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap) fortalte om erfaringene med sammenslåingen mellom Kristiansund og Frei.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi lærte at kjøttvekta ikke ble brukt. Vi lærte også at skepsis er naturlig, og derfor er det viktig med god kommunikasjon. De som var i mot kommunesammenslåing den gang, ønsker ikke å gå tilbake til det som var før, sa Kjell Neergaard.

– Jobben begynner etterpå. Det vet vi. Det er krevende å bygge sammen ulike kulturer. Jeg er glad jeg har vært gjennom dette før, sa Neergaard.

Nye politikere med knappe tidsfrister

Anders Riise og Rolf Jonas Hurlen

Hareid-ordfører Anders Riise (H) og Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen (H)

Foto: Trond Vestre / NRK

En av utfordringene nå er å videreføre prosessen med nye politikere og med knappe tidsfrister.

– Vi må engasjere de nye politikerene slik at de får et eierforhold til prosessen, sa ordføreren i Hareid, Anders Riise (H).

– Det er viktig å forstå at vi skal ikke slå sammen kommuner. Vi skal bygge en helt ny kommune, sa ordføreren i Nesset, Rolf Jonas Hurlen (H).