– Eit stort miljøproblem

Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei mistar garn i havet. Gamle fangstreiskapar kan bli dødsfeller både for fisk og fugl, og eit stort miljøproblem. Aldri før har det vorte henta opp så mange garn. Nyleg henta Kystvakta opp eit stort spøkelsesgarn som hadde sett seg fast ved vraket «Øygard» utanfor Sula. – Eit stort miljøproblem

Fiskeridirektoratet oppmodar fleire fiskarar til å melde frå når dei misser garn i havet.