– Ein merkevare for fire fylker

–NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, meiner det er uheldig at dei to fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland vil kalle seg Vestlandet når dei slår seg saman. Ytreberg seier at Vestlandet er ein viktig merkevare som også dekkjer Møre og Romsdal og Rogaland. Valet av namn har møtt stor motstand og skapt eit stort engasjement i dei to andre fylka.

Torill Ytreberg
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK