– Ein krevjande situasjon

Det blir sett ned ei ekstern kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å kutte 200 årsverk. Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka blir gjort. – Vi snakkar om pasientbemanning og arbeidsplassane til folk. Det kjem til å bli svært krevjande. Difor må det bli etablert eit apparat som kan hjelpe leiarane med å planlegge, kontrollere og gjennomføre tiltak, seier han.

Det skal no setjast ned ei kontrollgruppe som skal hjelpe leiinga i Helse Møre og Romsdal å gjennomføre tiltaka med å redusere staben med 200 årsverk.Styremedlem og eigarrepresentant i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, meiner dette er viktig for å sikre at tiltaka vert gjort.