– Dialogen er viktig

Kommune og næringsliv må legge en felles plan som munner ut i viktige vegvalg. Det sier Glen Bradley i brønnbåtrederiet Rostein i Sandøy som nå blir en del av storkommunen Ålesund. I forrige uke ble politikerne i den nye storkommunen Ålesund utfordret på hvordan de vil løfte næringsvirksomheten i området. Bradley mener kontakten mellom næringsliv og politikere er blitt bedre. Kommunen spiller en viktig rolle for næringsutviklinga i vårt område, sier han.

Glen Bradley
Foto: Trond Vestre / NRK